Која су контролна тела која ће пратити плаћање е-вињете?

Која су контролна тела која ће пратити плаћање е-вињете?

Контролу плаћања вињете врше органи државне управе, Министарство унутрашњих послова и Управа Царина у тренутку када путно возило напусти Бугарску преко граничног прелаза.