Која возила НЕ плаћају е-вињету?

Која возила НЕ плаћају е-вињету?

Према „Закону о путевима“:

Е-вињету не плаћају особе са 50 и више од 50 процената смањене радне
способности, као и особе или породице које имаjу децу са трајним инвалидитетом до 18 година и до средњег образовања, али не касније од 20 година. Овим особама издаје се бесплатна електронска вињета која важи годину дана.

Вињету не плаћају  возила са мање од 4 точка, као ни трактори и приколице трактора и остала самоходна опрема регистрована за рад у складу са Законом о регистрацији и контроли пољопривредне и шумарске опреме.
Путничка возила Министарства унутрашњих послова, Службе националне безбедности, Агенције за државну сигурност, Хитне медицинске помоћи и Војске такође не плаћају вињету.