Контрол на пътя

Ако не сте заплатили винетна такса за използване на платената пътна мрежа, то вие сте нарушител и подлежите на санкция.

Установяването на нарушението се извършва чрез Електронната система и посредством разположените на пътя стационарни и мобилни камери на Националното тол управление. Контрол за заплащането на винетна такса ще осъществяват органите на Министерство на вътрешните работи, както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през гранично контролно-пропускателен  пункт.

По пътищата на България ще функционират близо 300 стационарни камери и 105 автомобила, които в денонощен режим ще контролират, чрез разчитане на регистрационния номер на автомобила и проверка в системата, дали е заплатена съответната пътна такса - е-винетка.

Санкциите за използване на платената пътна мрежа без платена такса варират от 300 лв. за лек автомобил до 3000 лв. за тежкотоварни пътни превозни средства, както следва:

 • Водач, който управлява лек автомобил по платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена винетна такса, се наказва с глоба в размер на 300 лв.;
 • Водач, който управлява тежкотоварен автомобил по платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние или не е платена такса (винетка, маршрутна карта или тол такса), се наказва с глоба в размер на 1 800 лв.;
 • Собственик на тежкотоварен автомобил, за който изцяло или частично не е заплатена пътна такса, включително в резултат на невярно декларирани данни (техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики), се наказва с глоба в размер на 2500 лв. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер 2 500 лв.;
 • При използване на платената пътна мрежа без закупена винетка, когато заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер на лек автомобил, на водача се налага глоба в размер на 500 лв.;
 • При използване на платената пътна мрежа от тежкотоварни автомобили, без да е платена пътна такса и заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер, глобата е в размер на 3000 лв.

От 2019 г. се въвежда и компенсаторна такса, с която при установяване на нарушение, се дава възможност доброволно да се заплати ползването на пътната мрежа, без да влиза в сила акт за установяване на административно нарушение и да се дължи по-висока санкция.

С проект на Постановление на Министерския съвет за промяна на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", която е все още на обществено обсъждане, се регламентират следните компенсаторни такси:

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І,

ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро

ІІІ,

ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на компенсаторна такса в левове

 

175

125

70

 

Допълнителна информация е налична тук.

Ако водачът откаже да плати компенсаторната такса, му се налага административно нарушение, чийто размер е равен на компенсаторната такса и му се дава възможност в 14-дневен срок да заплати таксата по банков път. В случай, че водачът не плати таксата в 14-дневен срок влиза в сила глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

 •  за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева
 • за МПС с тегло над 3,5 тона - трябва да плати стойността на седмичната винетка и само така може да продължи пътя си. Плащането е възможно само с карта. 

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции

Компенсаторната такса може да бъде заплатена:

 • при извършване на проверка на пътя от контролните органи на Националното тол управление. Същата ще може да бъде заплатена само и единствено чрез карта на POS терминали, с каквито ще бъдат оборудвани мобилните екипи на т.н. тол контрол
 • на граничните контролно-пропускателни пунктове ще бъде възможно и заплащане в брой, отчитайки обстоятелството, че съответното пътно превозно средство може да напусне страната само след заплащането й.

Ползвателят на платената пътна мрежа има възможност да заплати компенсаторна такса по банков път, както и в пунктовете за продажба  – в брой или чрез картово разплащане.

При проверка от служителите на МВР на пътя, НЕ може да се заплати компенсаторна такса на място.

Ако водачът откаже да плати компенсаторната такса, му се налага административно нарушение, чийто размер е равен на компенсаторната такса и му се дава възможност в 14-дневен срок да заплати таксата по банков път. В случай, че водачът не плати таксата в 14-дневен срок влиза в сила глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

 •  за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева
 • за МПС с тегло над 3,5 тона - трябва да плати стойността на седмичната винетка и само така може да продължи пътя си. Плащането е възможно само с карта. 

Глоба може да бъде заплатена по банков път.

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции

Контрол за заплащането на винетна такса ще осъществяват органите на Национално тол управление, Министерство на вътрешните работи, както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през гранично контролно-пропускателен  пункт.

 

 

КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ НА ГКПП В НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗХОД“

 

 

Връчване на актове за предходно установени нарушения:

-    при контрол в бекофиса и изпращане по пощата;
-    при контрол на място, когато в системата има съхранени актове за лицето.

Контрол на място

Извършва се от:
Органи на АПИ („Национално тол управление“), МВР и Агенция „Митници“

Извършва се при следното условие:
При рутинната проверка или когато са налице са данни за ползване на платената пътна мрежа без изпълнение на задълженията във връзка със заплащане на пътни такси при конкретното пътуване или предходно пътуване – т.е. в електронната система на АПИ не е отразено плащане

Извършва се при спиране на ППС (пътно превозно средство)