Въпроси и Отговори

Тол услуга

В случай, че превозното средство се движи по платената пътна мрежа без предварително купена маршрутна карта за съответния участък или без да е оборудвано с бордово устройство или валиден GPS тракер, или същите не са включени и не предават данни в реално време, електронната система ще отчете това нарушение. Шофьорът е длъжен да спре при подаване на сигнал от мобилния тол контрол, съгласно чл. 167а, ал. 2, т.1 от Закона за движението по пътищата.

Контролните органи предлагат заплащане на компенсаторна такса, което може да стане на място с банкова карта чрез ПОС терминал. Плащането й позволява на нарушителя да избегне административно наказание за конкретното нарушение.

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна такса, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство и екологичната му категория.

Компенсаторната такса, в такъв случай, може да се плати в 14-дневен срок по банков път като задължително в платежното нареждане се посочва номера на АУАН. Ако и това не се случи, нарушителят получава наказателно постановление и дължи глоба.

При липса на декларирани данни, с които да може да се установи изминатото разстояние, санкцията за водача е 1800 лв., а за невярно декларирани данни – например опит за измама с емисионния клас, категорията или с броя оси на натоварване на превозното средство, глобата за собственика е 2500 лв.

Електронната система установява нарушенията автоматично и, в случай че не ви спре тол контрол на пътя, собственикът на превозното средство ще получи по пощата електронен фиш. Той ще има 14-дневен срок да плати компенсаторна такса по банков път. Ако това не се случи, се дължи глоба и съответната максимална тол такса.

Размерът на компенсаторните такси е:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

 

 

 

 

 

Плащането на компенсаторна такса позволява да се избегне административно наказание за конкретното нарушение – движение по платената пътна мрежа без маршрутна карта за съответния участък или без бордово устройство, което предава валидни данни за изминатите тол сегменти.

Компенсаторната такса може да се плати с банкова карта, ако нарушителят бъде спрян за проверка от тол контрол на пътя, или по банков път, ако нарушителят е получил акт за установяване на административно нарушение.

В случай че плащането на таксата е след издаден електронен фиш, собственикът на съответното превозно средство трябва да посочи в платежното нареждане номера на фиша. Плащането отново е само по банков път.

Сметката на Националното тол управление за отчитане на плащания по банков  път на санкции:

Банка БНБ

IBAN: BG50BNBG 96613100165801

BIC: BNBGBGSD 

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна такса, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство и екологичната му категория.

Размери на максимална тол такса:

Пътни превозни средства

В лева

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

ЕВРО VI, EEV

27,00

ЕВРО V

27,00

ЕВРО III и IV

34,00

ЕВРО 0, I, II

48,00

 

   

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV

71,00

ЕВРО V

82,00

ЕВРО III и IV

102,00

ЕВРО 0, I, II

146,00

 

   

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV

119,00

ЕВРО V

133,00

ЕВРО III и IV

167,00

ЕВРО 0, I, II

242,00

 

   

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00

 

   

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00

 

В случай че нарушителят откаже на плати компенсаторна такса на пътя, той ще получи акт за установяване на административно нарушение. В този случай ще има срок от 14 дни, в които ще може да плати компенсаторна такса по банков път. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си.

Ако нарушителят не плати компенсаторната такса в 14-дневния срок, ще получи наказателно постановление и ще дължи глоба.

При липса на декларирани данни, с които да може да се установи изминатото разстояние, санкцията за водача е 1800 лв., а за невярно декларирани данни – например опит за измама с емисионния клас, категорията или с броя оси на натоварване на превозното средство, глобата за собственика е 2500 лв.

В случай че собственикът на превозното средство в нарушение е получил електронен фиш, той има 14-дневен срок да плати компенсаторна такса по банков път. Ако не го направи, електронният фиш влиза в сила и се дължат глоби. 

С цел намаляване на случаите на разминаване на декларираните данни от страна на ползвателя на платената пътна мрежа и данните по Свидетелството за регистрация на Част I на моторното превозно средство, ползвателите на платената пътна мрежа декларират данни за пътните превозни средства над 3, 5 тона както следва: за товарен автомобил над 3,5 тона- до 12 тона; за товарен автомобил над 12 т. с 2 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 3 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 4 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 5  и повече оси. Потребителите декларират общия брой оси, които притежават  пътните превозни средства, като посочват броя оси на влекача плюс тези на тегленото пътно превозно средство. 

При преминаване по платената мрежа на пътно превозно средство, притежаващо оси тип „буге“, т.е. с възможност за повдигане над пътната настилка, потребителят следва да декларира общия брой оси на пътното превозно средство, независимо  дали при конкретното преминаване по платената пътна мрежа осите са повдигнати  над пътната настилка или са в съприкосновение с нея.

При закупуването на Маршрутна карта, преди всичко трябва да се уверим, че сме избрали най-точния маршрут от началната до крайната точка на пътуването. Закупуването е възможно до 7 дни преди пътуването от регистриран потребител, като регистрацията е чрез електронна поща през платформата за закупуване на Маршрутна карта. Същата възможност се предоставя и за нерегистриран потребител, като платформата позволява закупуване до 48 часа предварително, в зависимост по кое време на денонощието се осъществява покупката. За избор на точния маршрут е добре да използваме въвеждането освен на начална и крайна точка, и до четири междинни точки по заложения от потребителя маршрут.

Когато на сайта, терминала или в пункт за продажба ни се укаже на екран очертания маршрут, е задължително да го проверим дали съвпада с този, по който сме планирали да достигнем от началната до крайната точка и нанесените междинни точки, ако има такива.

Задължително преди да потвърдим плащането на маршрутната карта, независимо от къде я купуваме, е важно да проверим също така следното:

 • ПРАВИЛНО ЛИ Е ВЪВЕДЕН РЕГИСТРАЦИОННИЯТ НОМЕР НА КАМИОНА ИЛИ НА ВЛЕКАЧА, АКО Е КОМПОЗИЦИЯ;
 • ПРАВИЛНО ЛИ Е ИЗБРАНА КАТЕГОРИЯТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОНАЖА НА КАМИОНА ИЛИ КОМПОЗИЦИЯТА (ВЪВЕЖДА СЕ МАКСИМАЛНА ДОПУСТИМА ТЕХНИЧЕКСА МАСА ПО ТАЛОН НА КАМИОНА ИЛИ КОМПОЗИЦИЯТА);
 • ПРАВИЛНО ЛИ СА ВЪВЕДЕНИ БРОЯ ОСИ НА КАМИОНА ИЛИ КОМПОЗИЦИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ПО ДЕЙСТВАЩОТО КЪМ МОМЕНТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА УРЕДБА В РБЪЛГАРИЯ Е ГРЕШКА ДА СЕ ВЪВЕЖДАТ ТЕКУЩИЯ БРОЙ ОСИ, С КОИТО „СТЪПВА“  ППС НА ПЪТЯ!;
 • ВЯРНО ЛИ Е ИЗБРАН ЕМИСИОННИЯ ЕURO КЛАС.

След като заплатите Маршрутна карта преди да пътувате, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО я проверете на сайта www.bgtoll.bg или се свържете с ИНФОРМАЦИОННАТА ЛИНИЯ НА НТУ - 070010876

ВРЕМЕТО ЗА АКТИВИРАНЕ НА МАРШРУТНАТА КАРТА ПРИ УСПЕШНО ПЛАЩАНЕ Е ДО 5 (ПЕТ) МИНУТИ.

НЕ ПРЕДПРЕМАЙТЕ ПЪТУВАНЕ ПРЕДИ ДА СТЕ СЕ УВЕРИЛИ, ЧЕ МАРШРУТНАТА КАРТА ВИ Е АКТИВИРАНА С КОРЕКТНА ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ППС И МАРШРУТ.

АКО СТЕ Я ЗАКУПИЛИ С ОТЛОЖЕНО АКТИВИРАНЕ ЗА ПО-КЪСЕН ПЕРИОД– ТАЗИ КАРТА СЪЩО Е ДОСТЪПНА  НА  www.bgtoll.bg.

На следващата група от екрани ще бъде описана процедурата по закупуване и начина на проверка на валидността на маршрутна карта:

Стъпка 1. Стартиране на сайта www.bgtoll.bg и от главният екран избор на опцията „КУПИ МАРШРУТНА КАРТА“:

Стъпка 2. Купуване на Маршрутна карта 

Въвеждаме от кога да е валидна маршрутната карта, страна на регистрация на ППС, регистрационен номер, брой оси по регистрационен талон на камиона или на композицията, емисионен клас, начална и крайна точка на маршрута, като тук е въведена една междинна точка за демонстрацията.

Важно е да се отбележи, че според действащата нормативна уредба винаги се въвеждат броя на осите по талон, без значение, че е възможно да има „вдигната ос“ при този курс. Това е често повтаряна грешка, която води до нарушение и глоба.

Препоръчително е въвеждането на валиден електронен адрес, на който да получим разписката за издадената маршрутна карта!

Получаването на разписка на посоченият електронен адрес е гаранция, че Маршрутната карта е издадена. Тъй като се използва автоматично излъчване на писмото от електронен адрес noreply@bgtoll.bg е възможно и често се случва писмата да попадат не във входяща поща, а в „спам“  или  „нежелана поща“. Задължително проверявайте и в тези папки, дали не сте получили разписката. Това зависи само и единствено от настройките на вашата пощенска кутия, но е важно да се провери, ако не получите потвърждението си до 10 минути.

След като потвърдите данните за ППС и маршрута се появява опция за окончателно потвърждение. Ако не сте уверени във въведените данни на тази стъпка можете все още да се върнете и да коригирате данните, тъй като на следващата стъпка се преминава към плащане и не е възможно след плащането да се коригират данни – сгрешен маршрут, регистрационен номер, емисионен клас или брой оси.

При успешно плащане на Вашия компютър се появява екран с информация за издадената маршрутна карта. Ако се появи този екран – маршрутната карта е валидна и издадена правилно, ако не се появи – има проблем с плащането.

Възможни проблеми с плащането:

- всяка карта има лимит на брой плащания на ден, ако сте купили вече 15 маршрутни карти, то е възможно 16-тата да не може да я платите, ако картата Ви е ограничена при издаването с до 15 транзакции на ден. Това го пише с дребни букви в договора Ви за издаване на картата, а и на телефона за обслужване на клиенти на Вашата банка могат да Ви дадат такава информация.

- грешка при 3D верификацията. От ноември 2019 има нов регламент за картовите плащания и е въведена допълнителна парола, която да получавате чрез SMS на телефона ви.  След въвеждане на 3-те цифри, които са изписани на карта ви (кода за сигурност) следва въвеждане на още една парола, която е валидна обикновено 30 сек. Тази парола я получавате на SMS на телефон, който сте посочили при получаването на картата. Ако този телефон не е до Вас – няма как да платите или ако се забавите повече от 30 сек. с въвеждането на паролата, която е обикновено 6 или 8 цифри – отново плащането е блокирано. Сумата остава за около половин ден блокирана, но после се възстановява по картата Ви.

Резултатът от проверката показва, че е закупена валидна маршрутна карта и регистрираното ППС може да пътува по маршрута еднократно в рамките на времето на валидност на Маршрутната карта.

Важно е да се знае сащо така и следното:

Маршрутната картата е за едно пътуване и е грешка да се мисли, че с една карта може да се пътува по маршрута няколко пъти в рамките на периода на нейната валидност. Второто пътуване Ви прави нарушител.

За един ден можете да имате само едно нарушение – това е в следствие на нормативната регулация, без значение през колко рамки за контрол сте минали и ако за камиона или композицията не е имало валидна Маршрутна карта или машинка, която да свети зелено – рамката ви е отчела като нарушител.

Обичаен проблем при закупуването на маршрутните карти е статуса на банковата карта, с която плащате. При карта, за която не е надвишен дневния лимит за брой плащания и/или лимита за общо дневен размер на разплатените суми, и за която сте въвели навреме допълнителната парола – няма причина да не закупите в рамките на до 5 мин. Маршрутна карта и след още 5 тя да е валидна.

Ако ползвате сайтове на партньори на АПИ – времето за валидиране е същото – 5 минути.

Ако купувате карта от бензиностанция в брой, е задължително да проверите преди да тръгнете в www.bgtoll.bg дали картата е активна. Ако временно обекта има проблем с интернет връзката е възможно да не се е активирала карта – това са редки случаи, но е възможно. Обикновено при липса на интернет не работят търговските системи на веригите бензиностанции, но не винаги е така. По тази причина е винаги по-добре и сигурно да отделите 1 минута и да проверите в www.bgtoll.bg състоянието на регистрационния Ви номер – има ли за него активна Маршрутна карта, за кой маршрут и от кога е активна.

От 1 март 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ предлага маршрутни карти по следните канали:

 • на касите на областните пътни управления – чрез заплащане в брой и картово разплащане
 • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, включително и с карти за гориво на „Шел България“ и UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/
 • по електронен път – от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение BGTOLL

За маршрутна карта ще може да се плати с банкова карта или с карта за гориво – на терминал за самотаксуване и онлайн на сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, или в брой – на касите на Областните пътни управления или на гишетата на следните гранични контролно-пропускателни пунктове: ГКПП „Калотина“, ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Кулата“, Дунав мост – Русе, Дунав мост – Видин, ГКПП „Силистра“, ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Илинден".

Маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането й и може да се закупи до 7 дни предварително от регистрирани потребители (регистрацията е чрез електронна поща през платформата за купуване на маршрутна карта), а от нерегистрирани потребители  – за днешния или до 23:59 часа на утрешния ден.

На посочения от ползвателя на пътя електронен адрес той ще получи автоматично информация за идентификационния номер на маршрутната карта както и самия маршрут. Проверка може да се направи и на сайта www.bgtoll.bg.

Бордови устройства ще се предлагат от Националните доставчици на услуги за електронно събиране на тол такси, които са вписани в регистъра и имат влезли в сила договори с Агенция „Пътна инфраструктура“ и са постигнали оперативна съвместимост с електронната система. Оперативна съвместимост с електронната система за събиране на тол такси са постигнали две дружества Национални доставчици на услуги. Те са обявени в публичния регистър в раздел "Регистри“ https://www.bgtoll.bg/za-nas/registri

Ако ползвателят на платената пътна мрежа има GPS-устройство, не е необходимо да монтира бордово устройство. В този случай GPS данните се изпращат от доставчика на декларирани данни, с който потребителят има договор, на Национален доставчик на услуга, с който АПИ има сключен договор. За целта обаче доставчикът на декларирани данни трябва да е включен в списъка на Агенция „Пътна инфраструктура“, поддържан на сайта www.bgtoll.bghttps://www.bgtoll.bg/za-nas/registri. От своя страна Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ, на който подават генерираните “сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните доставчиците на услуги ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Таксуването за използването на платени участъци от републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние - тол се изчислява съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Таксите се определят за изминат километър.   

С Постановление №24 от 20 февруари 2020 г. беше изменена Тарифата на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление №370 на Министерския съвет от 2019 г. 

Размерът на тол таксите можете да видите тук

На сайта, в секция "Тол" можете да откриете тол калкулатор, с помощта на който да изчислите дължимите пътни такси по определен маршрут. 

 

Общи въпроси.

В България от 2019 г. се въвеждат е-винетка и тол като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа.

По този начин се генерира необходимият финансов ресурс, който впоследствие се използва за устойчиво развитие на съществуващи и нови пътища, включително пътна безопасност.

Системата за събиране на пътни такси е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства свободното движение на пътни превозни средства. 

Системата въвежда справедлив и базиран на европейски директиви модел на таксуване.

В сила от 1 януари 2019 г. в България се въведе електронна винетка за ползване на републиканската пътна мрежа. Цените на е-винетките са непроменени от 2018 г. От 2019 г. се въведе и уикенд винетка за леките автомобили. С влизане в сила на е-винетката отпадна необходимостта да се залепва стикер на предното стъкло на автомобила. При проверка от контролните органи на пътя шофьорите не са задължени да представят документ, удостоверяващ закупена винетка.

За осъществяване на дейността по събиране на пътните такси Агенция "Пътна инфраструктура" оперира Система за електронно събиране на пътни такси. Системата е комбинация от технически средства и процедури, чрез които се осъществява продажба, валидиране и контрол за регламентираното ползване на пътната мрежа

Хартиените винетки, чиято валидност продължава през 2019 г., запазиха валидността си до изтичане на срока им.

Винетният стикер трябваше да остане залепен на предното стъкло до изтичане на валидността му, за да може да бъде проверен от контролните органи.

От 1 януари 2020 г. няма валидни хартиени винетки. 

 

Когато общото тегло на композицията лек автомобил + ремарке/каравана надвишава 3.5 тона, тогава покупката на е-Винетка Категория 3 за ремарке/каравана е задължителна. Периодът на валидност на винетката за ремарке/каравана може да е различен от този на автомобила.

Удостоверяването на заплащането на винетната такса се извършва от съответните контролни органи чрез проверка за съществуването на надлежно генерирана и валидна електронна винетка в електронната система съгласно Закон за пътищата чл.10а (5), като ползвателите не са задължени при проверка да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.

Винетна такса не заплащат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година. Това ще става по-облекчен ред.

Хората с увреждания могат да подадат заявлението-декларация за получаване на безплатна електронна винетка лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, с писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на документите.

Агенцията за социално подпомагане ще изготвя и предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка по образец за издаване на безплатни годишни електронни винетки. В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка, пътната агенция ще издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година.

Проверка за валидността на издадена безплатна електронна винетка на правоимащо лице може да бъде направена на следния адрес: https://check.bgtoll.bg/

 

Съгласно Закона за пътищата:

Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:
•    моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
•    моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
•    моторни превозни средства с повишена проходимост.

Пътните превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се смятат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.

Когато пътно превозно средство  се движи с прикачено ремарке и когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона, за ремаркето трябва да се заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство.

 

 

Съгласно Закона за пътищата:

Винетна такса не се дължи и за пътните превозни средства, които имат по-малко от 4 колела, както и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За пътни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Неотложната медицинска помощ и на Въоръжените сили също не се заплаща винетна такса.

С Приложение № 2 към т. 2 на Решение № 959/31.12.2018 г. на Министерски съвет е утвърден списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133519

С Решение № 127 от 28 февруари 2020 г. бяха приети промени в Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=602E32B70F1CE851756F9EA46398B6CF?idMat=146584

 

 

Ако не сте заплатили винетна такса за използване на платената пътна мрежа, то вие сте нарушител и подлежите на санкция.

Установяването на нарушението се извършва чрез Електронната система и посредством разположените на пътя стационарни и мобилни камери на Националното тол управление. 

По пътищата на България са разположени камери върху 295 стационарни рамки, както и 105 мобилни контролни автомобила, които осъществяват правоприлагане.

Контрол за заплащането на винетна такса осъществяват органите на Национално тол управление и Министерство на вътрешните работи (МВР), както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през гранично контролно-пропускателен  пункт.

Въвеждането на компенсаторната такса не отменя глобите.

Всички водачи, собственици или ползватели на пътни превозни средства, които ползват платената пътна мрежа без да са заплатили съответната такса и които не са заплатили такса за използване на републиканската пътна мрежа (е-винетка или тол такса), са нарушители и следва да им бъде наложена глоба.

Ако водачът откаже да плати компенсаторната такса, му се налага административно нарушение, чийто размер е равен на компенсаторната такса и му се дава възможност в 14-дневен срок да заплати таксата по банков път. В случай, че водачът не плати таксата в 14-дневен срок влиза в сила глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

 •  за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева;
 • за МПС с тегло над 3,5 тона - трябва да плати стойността на максималната тол такса за съответното превозно средство - според вида му и емисионния му клас. Плащането е възможно само с карта. 

Ако нарушителят плати компенсаторната такса при установяване на нарушението или в срок от 14 дни от съставяне на акта за установяване на административно нарушение, то той се освобождава от административнонаказателна отговорност и не не му се налага глоба, която е в значително по-голям размер.

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции

Компенсаторната такса е механизъм за освобождаване от административно-наказателна отговорност при нарушения свързани с ползването на платената пътна мрежа.

Възможността за доброволно заплащане на компенсаторната такса от една страна има за цел да повиши събираемостта на таксите за ползване на платената пътна мрежа, и от друга - дава възможност на нарушителите да се освободят от налагането на санкции и свързаните с тях мерки, като заплатят по-ниска такса от размера на глобата.

Компенсаторната такса, която е съответно 70 лева за лек автомобил до 3,5 тона, 150 лева за тежкотоварен камион от 3,5 до 12 тона и автобус, 450 лева за тир над 12 тона с 2-3 оси, и 750 лв. за тир над 12 т с 4 и повече оси, може да бъде платена:


•    при извършване на проверка на пътя от контролните органи на Национално тол управление. Същата ще може да бъде заплатена само и единствено чрез карта на POS терминали, с каквито са оборудвани мобилните екипи на тол контрола;

•    на граничните контролно-пропускателни пунктове е възможно и заплащане в брой, отчитайки обстоятелството, че съответното пътно превозно средство може да напусне страната само след заплащането й.

Ако не бъде платена компенсаторната такса на място при тол контрола, тя може да бъде погасена и по банков път . При заплащане на компенсаторна такса на водача се издава документ, с който да удостовери плащането при последваща проверка на пътя.

При проверка на специализираните мобилни екипи на Националното тол управление, ако водачът няма валидна електронна винетка, той получава възможността да плати компенсаторна такса - така може да довърши спокойно пътуването си в рамките на деня. В този случай на нарушителя не се издава акт за установяване на административно нарушение.

Ако компенсаторната такса не бъде платена на място, на водача се съставя акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си, той трябва да купи уикенд винетка за лек автомобил или да плати максимална тол такса за превозно средство над 3,5 т. в зависимост от категорията и емисионния му клас. Нарушителят има срок от 14 дни да плати компенсаторната такса - по банков път, както и в пунктовете за продажба  – в брой или чрез картово разплащане. На ГКПП е възможно и плащане в брой. 

В случай, че водачът не плати компенсаторната такса в 14-дневен срок, влиза в сила наказателно постановление, в резултат на което ще се дължи глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е 1800 лв.

Глоба може да бъде заплатена по банков път.

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции

Молби за анулиране и жалби срещу издадени електронни фишове, възражения по актове за установяване на административно нарушение, и жалби срещу наказателни постановления следва да бъдат подавани до Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление, на адрес бул. „Никола Петков“ 86 или на указаните в издадените документи адреси.

 

Заявления, сигнали и искания, свързани с нарушения относно незаплащане на дължими пътни такси, както и възражения във връзка със заплатени компенсаторни такси, следва да бъдат изпращани до Националното тол управление на електронен  адрес info@bgtoll.bg.

 

Закупуване и заплащане за е-винетка

Ползвателите, платили неколкократно за електронна винетка за един и същ регистрационен номер с един и същ период на валидност, трябва да изпратят заявление по образец, в което посочват обстоятелствата за недължимо внесените такси по чл. 10 от ЗП, в т.ч. за две и повече електронни винетки.

Към заявлението трябва да бъде приложена следната информация:

 • Копие на регистрационния талон на ППС
 • Копие на документи, удостоверяващи извършено плащане на винетна такса /при картово плащане – банково извлечение, в което е отразена транзакцията и информация за първите четири и последните четири цифри на картата, с която е направено плащането; при банково плащане - копие от платежното нареждане/
 • Копие на нотариално заверено пълномощно при необходимост

Искането ще бъде разгледано и при основание сумата ще бъде възстановена до 30 дни от постъпването. Потребителят трябва да посочи и банкова сметка, на която да бъде преведена сумата.

Заявление за възсатновяване на недължимо внесени такси по чл.10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същ номер на автомобил

Процедура за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 ал.1 от Закона за пътищата - винетни такси

 

При купуването на електронна винетка по банков път е необходимо технологично време за отразяване на плащането, както при всички банкови трансфери. Затова шофьорите, които искат да платят е-винетка чрез банков трансфер, трябва да го направят поне три работни дни преди пътуването, като този срок е валиден при коректно изписване в платежното нареждане на PAY номера на плащането и е внесена коректната сума, изчислена в PAY номера.

В основание за плащане в платежното нареждане се изписва единствено и само тринадесетцифрения PAY код , който е генериран при регистрацията на е-винетка /без интервали и друга информация/.

Например: PAY1901198888888

За всеки генериран PAY код се изготвя отделно платежно нареждане. Обръщаме ви внимание, че платежните нареждания се обработват автоматично и затова информацията трябва да бъде попълнена коректно.

Като получател се изписва АПИ или Агенция ,,Пътна инфраструктура"
 

Указания за банков превод

Плащането за е-винетка с банкова карта или в брой се отразява до петнайсет секунди в системата.

Купилите електронна винетка могат да проверят чрез бутона "Проверка на винетка" на уеб сайта bgtoll.bg дали винетката е валидна.

 

Съгласно българското законодателство, винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен период от време (срок) републиканската пътна мрежа. Винетната такса по естеството си е пътна такса и независимо дали потребителят реално ще се възползва от предоставеното му право, в закона не се предвижда връщане на платена винетна такса пропорционално на срока, за който не е ползвана. Срокът на валидност се избира лично от потребителя, той носи риска и отговорността за този избор и електронната винетка не може да бъде използвана за друго пътно превозно средство.

Въвеждането на символите от регистрационния номер на пътните превозни средства при закупуване на електронна винетка или маршрутна карта през уеб сайта, мобилното приложение или терминал за самотаксуване следва да се осъществява, както на латиница, така и на кирилица, при условие, че визуално същите напълно съответстват на символите в регистрационния номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Буквените символи от регистрационния номер се изписват с главни букви.

В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат. Изключение правят специалните буквени символи, като Ü, Ö, Ä, Č, Š, Ž, Ć, Đ, при чието изписване е задължително да има пълно съвпадение между използваните в процеса на въвеждане символи и регистрационния номер на съответното пътно превозно средство.

Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимнозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква - "О".

 

 

Примери: 

Правилно

Грешно

СВ0000НР

SV0000NR

ОВ0000ВТ

OV0000VT

ВР0000РВ

VR0000RV

1АВС003

1-АВС-003

07D37058

07.D.37058

АА000АА

АА  000АА

АÖSU700

АОSU700

LE059ŠN

LE059SN

0В0032ВТ

ОВ0032ВТ

При промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.

С цел обратна връзка, особено в случай на необходимост от допълнителни справки и уточнения, е задължително заявителят да посочи електронен адрес и/или актуален телефонен номер. 

Заявление

Електронни винетки могат да бъдат закупени по няколко удобни начина за ползвателите на републиканската пътна мрежа:

 • От интернет на адрес www.bgtoll.bg;
 • Чрез мобилно приложение;
 • Чрез терминали за самообслужване в търговски обекти и в областните пътни управления на АПИ;
 • На каса в търговски обекти и в областните пътни управления на АПИ

 

При покупка онлайн от сайта на www.bgtoll.bg и през мобилното приложение може да се плати с карта.Във връзка с действащата Директива за платежните услуги - PSD 2 за всички граждани от Европейския съюз и необходимостта от повишаване на сигурността при плащанията с карти в интернет, бяха направени промени в начина на потвърждаване на трансакциите при търговците поддържащи Mastercard IdentityCheck и Visa Secure. Въведена е двуфакторна идентификация, която включва освен познатата към момента динамична парола, и още една статична парола, която служи за потвърждение на трансакцията.

Повече информация за двуфакторната идентификация можете да получите от обслужващата Ви банка, издател на картата.

Плащането в брой е възможно само при покупка на е-винетка на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на АПИ. В означените пунктове за продажба е възможно заплащане и с карта, включително с карта за гориво.

Плащане на е-винетка може да се направи и по банков път. За тази цел е необходимо първо тя да се закупи от www.bgtoll.bg. При покупката клиентът ще получи номер на банковата сметка и при банковия превод в полето  „основание за плащане“ трябва да посочи идентификационния номер на генерираната е-винетка. За титуляр на сметката се вписва Агенция "Пътна инфраструктура".

 

При покупка на е-винетка от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, след финалната стъпка, на екрана се генерира потвърждение за успешно закупуване.

При посочен от вас e-mail адрес, същата информация ще бъде изпратена и в електронната ви пощенска кутия.

При покупка на е-винетка в пункт за продажба или в областно пътно управление на АПИ, както и на терминал за самообслужване ще ви бъде генерирана бележка за закупена е-винетка.

Тази бележка, както и потвърждението за успешно закупуване нямат удостоверителен характер и нямате задължение да ги представяте на длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътни такси.

На сайта www.bgtoll.bg и на терминал за самотаксуване по всяко едно време може да бъде направена проверка за валидността на закупената е-винетка.

Системата дава възможност на потребителите да валидират винетката си до 30 дни от момента, в който те реално я закупуват, което им позволява да планират пътуванията си.

 

 

При покупка на е-винетка отговорността за попълване на коректна информация е на собственика или ползвателя на автомобила.

В чл. 5, ал. 3 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние е записано: “Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е съответно на собственика или на ползвателя, като в случай на неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса.”

Агенция "Пътна инфраструктура" и Националното тол управление не носят отговорност за погрешно въведена информация.

При покупка от уебсайта www.bgtoll.bg, терминал за самотаксуване и мобилното приложение системата изисква на финална стъпка проверка на въведените данни. Приканваме потребителите, които купуват е-винетка, внимателно да преглеждат и проверят въведената от тях информация преди да потвърдят финалното плащане.

 

 

На основание Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) пътните такси (е-винетка и тол такса) са държавна такса, за която не се начислява ДДС. За всички държавни такси се издава разписка, а не фискален бон.

Тарифите за е-винетка и тол такса са едни и същи независимо по какъв начин са закупени - от страницата в интернет www.bgtoll.bg, мобилното приложение, терминал за самотаксуване или на каса в пунктовете за продажба и областните пътни управления на АПИ.

 

Е-винетка издадена чрез Агенцията за социално подпомагане

За улеснение на потребителите на интернет страниците на АПИ  и Агенцията за социално подпомагане е добавен бутон „Проверка на електронна винетка, издадена чрез Агенцията за социално подпомагане“. Специален бутон има и на страницата на Националното тол управление, която ползвате в момента. По този начин хората с увреждания могат да проверяват дали им е издаден валидна електронна винетка през 2019 г.

При посещение на линка проверката се извършва чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила на правоимащото лице, след което системата ще визуализира информация за заредена електронна винетка в АПИ и срокът на нейната валидност.

В сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ и в сайта www.bgtoll.bg  можете да проверите валидността на издадените електронни винетки от социалните служби чрез директен линк: https://check.bgtoll.bg/.

При бракуване или продажба на автомобил, правоимащото лице следва в срок до три работни дни да заяви с Уведомление за обстоятелство по чл.10в, ал. 3 от Закона за пътищата  тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.

Когато гражданинът с ТЕЛК иска прекратяване валидността на винетката издадена от АСП, са необходими следните документи:

 

 • Попълнено по образец уведомление по реда на чл. 10 в, ал. 3 от ЗП https://www.bgtoll.bg/za-nas/zaavlenia;
 • Ако автомобилът е продаден: копие от договор за покупко-продажба с нотариална заверка;
 • Ако автомобилът е разкомплектован/предаден за скрап/бракуван:  копие на удостоверение от фирмата, която е извършила някое от горецитираните  действия;
 • Ако автомобилът е с прекратена регистрация/в частен имот: копие от перфорирано свидетелство за регистрация (голям талон);
 • Ако гражданинът с ТЕЛК е починал: смъртен акт, удостоверение за наследници и голям талон на автомобила;
 • Когато гражданинът с ТЕЛК не депозира уведомлението лично, а чрез негов представител: пълномощно.

Важно: С цел подобряване на оперативната комуникация, в двата вида заявления да се попълва телефонен номер за обратна връзка.

При пререгистрация на автомобил, ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви с Заявление за промяна на регистрационен номер на пътно превозно средство, съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.

Когато гражданинът с ТЕЛК иска да прехвърли валидността на винетката издадена от АСП  от стария на новия регистрационен номер поради нарушена цялост на рег. табели (кражба, пожар, наводнение, вандалство):

 

Попълнено по образец заявление по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредбата https://www.bgtoll.bg/za-nas/zaavlenia;

 •  Документ, в който е изписан стария рег. номер и номера на рамата: договор за покупко-продажба с нотариална заверка, голям талон, платен данък, застраховка ''Гражданска отговорност'' или талон за преминат годишен технически преглед (необходим е само един от изброените документи);

Важно: С цел подобряване на оперативната комуникация, в двата вида заявления да се попълва телефонен номер за обратна връзка.

Винетна такса не заплащат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година. Това ще става по-облекчен ред.

Хората с увреждания могат да подадат заявлението-декларация за получаване на безплатна електронна винетка лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, с писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на документите.

Агенцията за социално подпомагане ще изготвя и предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка по образец за издаване на безплатни годишни електронни винетки. В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка, пътната агенция ще издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година.

Проверка за валидността на издадена безплатна електронна винетка на правоимащо лице може да бъде направена на следния адрес:https://check.bgtoll.bg/

 

Електронен фиш

Електронният фиш е документ за наложена глоба или имуществена санкция за нарушение – движение по платената пътна мрежа без платени такси, установено от електронната система за събиране на пътни такси. За нарушението е генериран доказателствен запис.

Електронният фиш се издава на собственика на превозното средство, вписан в документите за неговата регистрация. 

Той се издава, както на собственици на леки автомобили, които системата е отчела като нарушители – без валидна е-винетка, така и на собственици на превозни средства с тегло над 3,5 т, които се движат без предварително купена маршрутна карта за конкретните тол сектори или нямат приета тол декларация, генерирана на база на бордово устройство или GPS тракер.

В документа е посочен денят и часът, в който е установено нарушението, характеристиките на превозното средство, мястото и посоката му на движение, както и номерът на контролната рамка, от която е постъпила информацията в електронната система.

Електронният фиш е документ за наложена глоба или имуществена санкция за нарушение – движение по платената пътна мрежа без платена пътна такса - винетка или тол, установено от електронната система за събиране на пътни такси. За нарушението е генериран доказателствен запис.

Електронният фиш се издава на собственика на превозното средство, вписан в документите за неговата регистрация. 

Той се издава както на собственици на леки автомобили, които системата е отчела като нарушители – без валидна е-винетка, така и на собственици на превозни средства с тегло над 3,5 т, които се движат без предварително купена маршрутна карта за конкретните тол участъци или нямат приета тол декларация, генерирана на база на бордово устройство или GPS тракер.

В документа са посочени денят и часът на установяване на нарушението, характеристиките на превозното средство, мястото и посоката му на движение, както и номерът на контролната рамка, от която е постъпила информацията в електронната система.

В срок от 14 дни след получаване на електронния фиш собственикът на превозното средство има възможност да плати компенсаторна такса. Плащането е по банков път по сметка:

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

При банка: БНБ

Титуляр: Агенция „Пътна инфраструктура“

Задължително в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш.

С плащането на компенсаторната такса в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш той се анулира и не се дължат глоба или имуществена санкция, а нарушителят се освобождава от административно-наказателна отговорност.

Размерът на компенсаторните такси за превозните средства до 3,5 тона е 70 лв., а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е съответно:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

Електронният фиш подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му пред съответния районен съд, на чиято територия е установено нарушението. Жалбата се подава чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.

Електронният фиш може да бъде анулиран когато:

 • Пътното превозно средство е обявено за издирване;
 • За пътното превозно средство, съгласно закон или международен договор не се дължи съответната пътна такса;
 • В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш, собственикът на пътното превозно средство представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, както и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство. В такъв случай се образува административно-наказателно производство срещу лицето, за което са установени данни, че е извършило нарушението.

Молбата за анулиране на електронния фиш се подава до председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Той уведомява лицето, поискало анулирането, в 7-дневен срок от датата на анулирането или от датата на отказа за анулиране на електронния фиш. Във втория случай жалбоподателят може да обжалва решението в 14-дневен срок по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш за ползване на платената пътна мрежа без платена пътна такса, собственикът на превозното средство може да плати компенсаторна такса. За леките коли до 3,5 тона тя е 70 лв., а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е съответно:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

В случай че в 14-дневния срок от получаване на електронния фиш не бъде платена компенсаторна такса, включително и ако електронният фиш бъде обжалван по съдебен ред и потвърден с влязло в сила съдебно решение, собственикът на превозното средство дължи пълния размер на посочената глоба.

Независимо от налагането на това административно наказание собственикът на превозното средство дължи съответната пътна такса. За превозните средства до 3,5 т трябва да бъде купена уикенд винетка, а за останалите – да се заплати т.нар. максимален тол.

След старта на тол системата от 1 март 2020 г. тежкотоварните автомобили плащат  глоба в размер на 1 800 лв., ако се движат по платените участъци на републиканската пътна мрежа без платена тол такса. В случай че при това нарушение са декларирани неверни данни за характеристиките на пътното превозно средство, глобата е 2 500 лв. за физически лица или имуществена санкция в същия размер – за юридически лица.

Влязъл в сила електронен фиш, за който не е платена глобата, се изпраща за събиране на публичен изпълнител.