От 16 август 2019 г. България въвежда в техническа експлоатация електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол, за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

Най-късно до 1 март 2020 г. електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол, ще бъде въведена и в търговска експлоатация. Обхватът на тол системата и тарифите ще бъдат определени с решение на Министерския съвет на Република България. До тогава   ползвателите на платената пътна мрежа ще продължат да плащат винетна такса за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, както следва: месечна, седмична и дневна.

Съгласно действащата нормативна база заплащането на тол таксата дава право на пътното превозно средство, за което е платена, да преминава безпрепятствено по платената републиканска пътна мрежа. Дължимата такса се определя в зависимост от изминатото от пътното превозно средство  разстояние и от техническите му характеристики (категорията, брой на осите инцидентни с пътя, емисионен клас).


Категории пътни превозни средства, за които ще е приложимо тол таксуване

Възможности за плащане на тол такса

Пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона ще имат следните възможности за плащане на необходимите такси при ползване на платената републиканска пътна мрежа:

Чрез GNSS базирано бордово устройство

Отчитането на тол таксите се извършва чрез монтирано в превозното средство бордово устройство, което генерира данни (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимата такса. Данните се обработват от Националните доставчици на услуги за събиране на пътни такси (НДУ) или от доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ доставчици), с които както потребителят, така и лицето събиращо пътни такси Агенция “Пътна инфраструктура” имат сключени договори. След обработката на данните доставчиците на услуги (НДУ и ЕУЕСТ) ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Чрез GPS устройство

В случай че ползвателят на платената републиканска пътна мрежа е избрал да използва GPS устройство, е необходимо да има сключен договор с Доставчик на декларирани данни (т.нар. доверителни данни), който е вписан в публично оповестен списък на Агенция “Пътна инфраструктура”.  От своя страна Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ, на който подават генерираните “сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните доставчиците на услуги ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Маршрутна карта

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови или GPS устройства, могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Маршрутна карта се издава като желаещият да използва платената републиканска пътна мрежа посочи начална и крайна точка на маршрута си, до четири междинни точки по заложения от него маршрут, както и техническите характеристики на пътното превозно средство (регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на ППС, емисионен клас, брой на оси инцидентни с пътя). Този тип услуга е предплатена. Маршрутната карта дава права на ползвателя на пътя да извърши еднократно пътуване по зададения от него маршрут.


Маршрутните карти могат да бъдат купени от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез познатите канали за продажба на електронна винетка:

  • на касите на областните пътни управления – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • по електронен път – от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение

Издаването на маршрутна карта е обусловено от предварително изчисляване и заплащане на дължимата тол такса. Тя ще е с валидност 24 часа от момента на активирането й и може да се купи до 7 дни предварително от регистрирани потребители (регистрацията е чрез електронна поща през платформата за купуване на маршрутна карта) или два дни предварително – от нерегистрирани потребители (за днешния или до 23:59 часа на утрешния ден).

Тарифи и обхват на пътната мрежа

Във връзка с въвеждане на тол таксуването в България Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) е в процес на определяне както на тарифите, така и пътната мрежа, за чието ползване ще се дължи тол такса. За тази цел АПИ е сключила договор със Световна банка, която ще предложи консултантски услуги за определяне на тарифите и обхвата на таксуваната пътна мрежа. Те ще бъдат предложени на обществено обсъждане и ще бъдат приети от Министерския съвет след предварителното одобрение и от Европейската комисия.

В следващите месеци и с наближаване на въвеждането на тол таксуването АПИ ще предоставя допълнителна информация.