Как мога да платя компенсаторна такса или глоба?

Как мога да платя компенсаторна такса или глоба?

Компенсаторната такса може да бъде заплатена:

  • при извършване на проверка на пътя от контролните органи на Националното тол управление. Същата ще може да бъде заплатена само и единствено чрез карта на POS терминали, с каквито ще бъдат оборудвани мобилните екипи на т.н. тол контрол
  • на граничните контролно-пропускателни пунктове ще бъде възможно и заплащане в брой, отчитайки обстоятелството, че съответното пътно превозно средство може да напусне страната само след заплащането й.

Ползвателят на платената пътна мрежа има възможност да заплати компенсаторна такса по банков път, както и в пунктовете за продажба  – в брой или чрез картово разплащане.

При проверка от служителите на МВР на пътя, НЕ може да се заплати компенсаторна такса на място.

Ако водачът откаже да плати компенсаторната такса, му се налага административно нарушение, чийто размер е равен на компенсаторната такса и му се дава възможност в 14-дневен срок да заплати таксата по банков път. В случай, че водачът не плати таксата в 14-дневен срок влиза в сила глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

  •  за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева
  • за МПС с тегло над 3,5 тона - трябва да плати стойността на седмичната винетка и само така може да продължи пътя си. Плащането е възможно само с карта. 

Глоба може да бъде заплатена по банков път.

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции