Какъв е размерът на санкциите?

Какъв е размерът на санкциите?

Санкциите за използване на платената пътна мрежа без платена такса варират от 300 лв. за лек автомобил до 3000 лв. за тежкотоварни пътни превозни средства, както следва:

  • Водач, който управлява лек автомобил по платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена винетна такса, се наказва с глоба в размер на 300 лв.;
  • Водач, който управлява тежкотоварен автомобил по платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние или не е платена такса (винетка, маршрутна карта или тол такса), се наказва с глоба в размер на 1 800 лв.;
  • Собственик на тежкотоварен автомобил, за който изцяло или частично не е заплатена пътна такса, включително в резултат на невярно декларирани данни (техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики), се наказва с глоба в размер на 2500 лв. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер 2 500 лв.;
  • При използване на платената пътна мрежа без закупена винетка, когато заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер на лек автомобил, на водача се налага глоба в размер на 500 лв.;
  • При използване на платената пътна мрежа от тежкотоварни автомобили, без да е платена пътна такса и заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер, глобата е в размер на 3000 лв.

От 2019 г. се въвежда и компенсаторна такса, с която при установяване на нарушение, се дава възможност доброволно да се заплати ползването на пътната мрежа, без да влиза в сила акт за установяване на административно нарушение и да се дължи по-висока санкция.

С проект на Постановление на Министерския съвет за промяна на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", която е все още на обществено обсъждане, се регламентират следните компенсаторни такси:

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І,

ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро

ІІІ,

ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на компенсаторна такса в левове

 

175

125

70

 

Допълнителна информация е налична тук.

Ако водачът откаже да плати компенсаторната такса, му се налага административно нарушение, чийто размер е равен на компенсаторната такса и му се дава възможност в 14-дневен срок да заплати таксата по банков път. В случай, че водачът не плати таксата в 14-дневен срок влиза в сила глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

  •  за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева
  • за МПС с тегло над 3,5 тона - трябва да плати стойността на седмичната винетка и само така може да продължи пътя си. Плащането е възможно само с карта. 

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции