АПИ и „НИПО-ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД сключиха договор за електронно събиране на пътни такси

АПИ и „НИПО-ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД сключиха договор за електронно събиране на пътни такси

14 November 2023

Агенция „Пътна инфраструктура“ и „НИПО-ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД сключиха договор, с който се дава възможност на дружеството след като постигне оперативна съвместимост с електронната система за таксуване да започне да предоставя услуги, свързани със събирането на пътни такси за изминато разстояние чрез бордови устройства и GPS тракери.

            Подписаният от председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Ясен Йорданов и Антони Георгиев и Георги Найденов от „НИПО-ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД договор е част от втория етап от Общите условия за електронно събиране на пътни такси. С него се дава възможност за стартиране на процедура по доказване на оперативна съвместимост. Дружеството е вписано като национален доставчик на услуги в Националния електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние на 31 януари 2023 г.

            След подписването на договора ще може да се пристъпи към интеграционния процес. „НИПО-ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД ще трябва да премине успешно серия от тестове в срок до една година, след което договорът ще влезе в сила на етап техническото опериране и дружеството ще може да предоставя услуги на ползвателите на платената пътна мрежа.

            „НИПО-ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД е четвъртото дружество, с което Агенцията подписва договор за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси.

До момента с два национални доставчици на услуги - „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД, е постигната оперативна фаза и дружествата предлагат продажбата на пътни такси - е-винетка и тол.

На 15 септември т. г. АПИ подписа договор с „Тол България“ ЕООД, който при успешно преминаване на серия от тестове в срок до една година ще влезе в сила в областта на техническото опериране и дружеството ще може да предоставя услуги на шофьорите.

 

14.11.2023 г.