АПИ и „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД сключиха договор за електронно събиране на пътни такси

АПИ и „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД сключиха договор за електронно събиране на пътни такси

23 February 2024

Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД сключиха договор, с който се дава възможност на дружеството след като постигне оперативна съвместимост с електронната система за таксуване да започне да предоставя услуги, свързани със събирането на пътни такси за изминато разстояние чрез бордови устройства и GPS тракери. Това е третият поред подобен договор, които се сключва в последната половин година.

Подписаният от председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Ясен Йорданов и от изпълнителните директори на „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД Христо Даскалов и Ангелина Тодоров, договор е част от втория етап от Общите условия за електронно събиране на пътни такси. С него се дава възможност за стартиране на процедура по доказване на оперативна съвместимост. Дружеството е вписано като национален доставчик на услуги в Националния електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние на 11 май 2022 г., но до момента процедурата не беше достигнала до етап подписване на договор. След като той вече е факт ще може да се пристъпи към интеграционния процес. Дружеството ще трябва да премине успешно серия от тестове в срок до една година, след което контрактът ще влезе в сила на етап техническото опериране и фирмата ще може да предоставя услуги на ползвателите на платената пътна мрежа.

„Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД е петото дружество, с което Агенцията подписва договор за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси и третото в последните шест месеца. На 15 септември м. г. АПИ подписа договор с „Тол България“ ЕООД, а на 14 ноември м. г. и с „НИПО ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД. След успешно преминаване на серия от тестове в срок до една година договорите с дружествата ще влязат в сила в областта на техническото опериране и те ще може да предоставят услуги на шофьорите.

До момента с два национални доставчици на услуги - „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД, е постигната оперативна фаза и дружествата предлагат продажбата на пътни такси - е-винетка и тол.

 

23.02.2024 г.