АПИ и „Тол България“ ЕООД сключиха договор за електронно събиране на пътни такси

АПИ и „Тол България“ ЕООД сключиха договор за електронно събиране на пътни такси

15 September 2023

Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Тол България“ ЕООД сключиха договор, с който се дава възможност на дружеството след като постигне оперативна съвместимост с електронната система за таксуване да започне да предоставя услуги, свързани със събирането на пътни такси за изминато разстояние чрез бордови устройства и GPS тракери. Подписаният днес от председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Ясен Йорданов и Чаба Вираг, от „Тол България“ ЕООД, договор е част от втория етап от Общите условия за електронно събиране на пътни такси. С него се дава зелена светлина за стартиране на процедура по доказване на оперативна съвместимост. Дружеството е регистрирано като национален доставчик на услуги на 1 октомври 2020 г., но в продължение на близо три години процедурата не беше достигнала до етап подписване на договор.

След подписването на договора ще може да се пристъпи към интеграционния процес. „Тол България“ ЕООД ще трябва да премине успешно серия от тестове в срок до една година, след което договорът ще влезе в сила в областта на техническото опериране и дружеството ще може да предоставя услуги на шофьорите.

До момента с два национални доставчици на услуги - „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД, е постигната оперативна фаза и дружествата предлагат продажбата на пътни такси - е-винетка и тол.

Предстои „Иком“ ООД да предостави актуален план за опериране и да се пристъпи към подписване на договор. Дружеството е регистрирано като национален доставчик на услуги преди 4 години - на 9 август 2019 г. На етап подготовка за подписването на договор е и „НИПО-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, регистриран като национален доставчик на услуги на 31 януари 2023 г.

 

 


Пресцентър АПИ
t: 02/9173408
t: 02/9173488
t: 02/9173298
f: 02/9888132