До 30 април ще бъде удължен срокът за подаване на заявления за изплащане на държавна помощ за транспортния отрасъл

До 30 април ще бъде удължен срокът за подаване на заявления за изплащане на държавна помощ за транспортния отрасъл

19 April 2024

До 30 април ще бъде удължен срокът за подаване на заявления за изплащане на държавна помощ за транспортния отрасъл. За това се договориха на среща на 18 април министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова с представители на браншови организации от отрасъла. Срокът вече беше удължен веднъж до 26 април 2024 г.

На 23 февруари т. г. Министерският съвет реши транспортните предприятия да бъдат подпомогнати с до 50 млн. лв. държавна помощ по мярката „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“. За предоставянето на помощта има положително становище от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи и това дава възможност да се пристъпи към изплащането ѝ. Определеният срок за предоставянето на помощта е до 30 юни 2024 г.

Постановлението на Министерския съвет предвижда помощта да се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 4 млн. лв. за транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари. Размерът ѝ ще се определя на базата на пропорционално разпределение, като за база се използват платените през 2023 г. тол такси от автомобилите над 3,5 тона, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и ще служи за основа за определяне на размера на държавната помощ.

По време на срещата бяха обсъдени още затрудненията в използването на нормативно регламентираната възможност за предеклариране на данни пред тол системата от страна на транспортните фирми.

Представителите на транспортния бранш поставиха и въпроса за предстоящото ново затваряне на пътя Мездра – Ботевград във връзка с оставащите за изпълнение строително-монтажни работи за модернизация на трасето.

Министър Коритарова отбеляза, че решението за организацията на движението по направлението се взима от всички институции, които имат отношение.

Регионалният министър обърна внимание, че хоризонтът за работа на служебното правителство е кратък, но въпреки това се работи за намиране на необходимите решения.

От страна на бранша в срещата участваха Йоана Лалова (Европейски транспортен клъстер), Георги Петърнейчев (АЕБТРИ), Йордан Арабаджиев (Съюз на международните превозвачи) и Димитър Димитров (Камара на автомобилните превозвачи в България).

В нея се включиха Кирил Габеров – началник на кабинета на министър Коритарова, инж. Стоян Николов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, Весела Начева – главен секретар на АПИ, Георги Темелков – директор на Национално тол управление.