Проф. Олег Асенов представи тол системата пред Националното сдружение на българските спедитори

Проф. Олег Асенов представи тол системата пред Националното сдружение на българските спедитори

29 November 2019

При засилен интерес от страна на спедиторския бранш проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, представи основните характеристики на смесената електронна система за събиране на такси за платената пътна мрежа. Той беше поканен от Общото събрание на Националното сдружение на българските спедитори.

Представителите на бранша се запознаха с начините за отчитане на изминатото разстояние (чрез бордово устройство или GPS тракер), взаимодействието между Националните доставчици на услуги (НДУ) и АПИ, както и с различните възможности за заплащане на изминатото разстояние – чрез маршрутна карта или договор с НДУ. Представен беше механизмът за контрол и правоприлагане, както и възможностите на 3D скенерите за класификация на пътните превозни средства, сензорите за измерване на теглото и натоварването на оси в движение.

Не по-късно от 1 март 2020 г. собствениците или водачите на пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т ще плащат такса за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние – тол такса, подчерта проф. Асенов. Той припомни, че на 14 ноември 2019 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Тарифа на таксите, които ще се събират за ползване на републиканската пътна мрежа. Срокът за събиране на становища, предложения и коментари е до 16 декември 2019 г. Тарифата трябва да бъде одобрена с решение на Министерския съвет, поясни още проф. Асенов.

Първоначалният обхват на тол системата се предлага да е малко над 6 000 км – автомагистрали, първи и частично втори клас пътища.

Проф. Асенов представи примерни маршрути, според които, ако се запази обсъжданият размер на таксите, камионите, които най-често се използват за транспорт в България – с обща маса до 12 т, ще плащат за пътя София – Бургас 14.40 лв., ако имат екокатегория Евро VI. По-големите камиони – над 12 т. с повече от четири оси ще плащат за същото разстояние 64.52 лв., ако имат екокатегория Евро VI. Те се използват по-често от превозвачите за международен транспорт.

„Тол таксата е механизъм да се поддържа качеството на пътната инфраструктура. По-добрите пътища водят до по-голяма пътна безопасност, а заедно със системата, която позволява таксуване без бариери – и до по-голяма средна скорост за превозвачите“, обясни проф. Асенов.

Представителите на спедиторския бранш се интересуваха от начините на таксуване на извънгабаритните товари, както и от възможността, например, контролните рамки, разположени по платените пътища да допускат и по-високи товари. Рамките за тол контрол са модулна конструкция и в случай на нужда от преминаване на по-високо, извънгабаритно превозно средство, височината им може да бъде регулирана, каза проф. Асенов.

Контролните рамки, на които има монтирани сензори за измерване на теглото на пътните превозни средства ще могат да засичат претоварени камиони.

В рамките на Обществения консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние към министъра на регионалното развитие и благоустройството ще бъде сформиран обществен борд, който ще има възможността да обсъжда и коментира плановете на АПИ за изграждане, поддържане и рехабилитация на пътната мрежа със средствата от тол таксите, припомни проф. Асенов.