Проф. Олег Асенов: Към момента са съставени 23 акта и са платени 30 компенсаторни такси за липса на винетка

Проф. Олег Асенов: Към момента са съставени 23 акта и са платени 30 компенсаторни такси за липса на винетка

1 February 2019

Източник: Дарик радио

Данните, събирани от камерите на тол системата ще се използват само за сведения, докато приключи кампанията с хартиените винетки, заяви за Дарик проф. Олег Асенов от Националното тол управление. Само през февруари има 1 млн. валидни хартиени винетки, добави той. По думите му в бъдеще записите ще започнат да се трансформират в електронни фишове. Как се обработват и съхраняват тези данни, колко мобилни екипа следят за нарушители на пътя в момента и защо вчера винетки не можеха да се закупят в пощенските клонове, бензиностанциите и други търговски обекти?

Олег Асенов: При анализ на събитията виждаме, че всъщност защитата, която ние сме изградили съвместно, в един определен момент сработва така, че дори и добронамерени действия от гл.т. на повишения трафик, да бъдат разглеждани от защитните механизми като... как да кажа, атака е силно казано, но опит за злонамерено действие.

Репортер: Направихте ли извод, че определен вид натоварвания не трябва да се възприемат от системата като заплаха?

Олег Асенов: Да, направихме много сериозни изводи. На практика тази сутрин до 4 ч екипите правеха изводи и добавяха допълнителни настройки към конфигурацията. Искам да отбележа, че нашите вътрешни ресурси – уеб сайт, мобилно приложение, терминалите за самообслужване – останаха ефективни и осигуряваха на потребителите възможност да закупят електронна винетка.

Репортер: Имало е обаче и недоволни или пък притеснени шофьори точно в пика на изтичане на валидност на винетките, които са разчитали на бензиностанциите и на пощите и на други търговски обекти.

Олег Асенов: Искам да кажа, че гледайки статистиката на продажбите, вчерашният ден е бил денят с най-много продажби изобщо от началото на пускането на системата – над 80 хил.

Репортер: Колко време се съхраняват данните от камерите, които сканират регистрационните номера на автомобилите за това дали имат електронна винетка и как точно се обработват, как се процедура с тези данни?

Олег Асенов: Тези данни, които се регистрират от камерите, към момента до приключване на кампанията с хартиените винетки ние ги имаме само за сведения, тъй като само за февруари имаме над 1 млн. хартиени винетки, които са валидни в пътната мрежа, но така или иначе всички данни, които се събират от камерите, те се съхранява като записи за потенциални нарушения. Тези записи в един определен момент могат да бъдат трансформирани до електронни фишове. И системата има тази функционалност. Кога ще започне това трансформиране? Смятам, че когато се установи преминаване на пика на валидните хартиени винетки в първия момент ще направим вече и тази стъпка.

Репортер: Още малко в бъдеще време да поговорим, когато тази функционалност започне да се използва за правоприлагане, засечен нарушител, данните му ще отиват директно в КАТ, в Националното тол управление...

Олег Асенов: Нека да обясня за слушателите. В края няа всеки ден, в 12 ч, системата приключва своя ден за правоприлагане в автоматичен режим. Всички установени нарушения по електронен път и включвайки същите нарушения, които са установени от органите за контрол, защото и това е възможно, всички тези нарушения се структурират, за тях се извличат от системата т.нар. доказателствени данни, комбинират се и се разпространяват, споделят между двете основни структури, които по закон имат отношение към процеса на правоприлагане – тол полицията и КАТ пътна полиция. В същия момент след структурирането в рамките на час- час и половина, това става автоматично през нощта, данните мигрират към двете служби. И когато, да речем на другия ден или след 5 дни, това е дена хипотеза, нарушителят бъде спрян на пътя, дори и да не е спрян за нарушение, свързано с ползването на пътната мрежа, и в двете системи ще бъдат видими с възможност за връчване тези електронни фишове, както и самите електронни фишове ще се връчват по реда, който законът е указал към момента, който го имаме и за фишовете, които получаваме от КАТ пътна полиция.

Репортер: И къде тук остава възможността за компенсаторна такса? Тя е само при спиране...

Олег Асенов: Когато човек получи този електронен фиш, в момента, в който той получи фиша, той се смята за уведомен, че го е получил. Получаването на фиша е еквивалентно на момента на установяване на пътя на административното нарушение. Оттук нататък човекът има законовия си срок след ефективно доказано връчване да плати компенсаторна такса. Ако в този 14-дневен срок той заплати компенсаторната такса, наказателното производство се прекратява. Към момента използваме стандартната система за уведомяване и връчване, която имаме и за останалите нарушения, които правим като шофьори и ни връчват електронни фишове от КАТ пътна полиция. Надявам се в бъдеще да имаме възможност и за електронно връчване. Но към момента техническа възможност имаме, ако законодателят постанови такъв ред, ние имаме много бърза готовност да го приложим.

Репортер: Какъв е срокът за съхраняване на тези електронни данни, които са и доказателство за нарушение?

Олег Асенов: Тук трябва съвсем ясно да кажем какви видове данни събираме в нашата система, защото в зависимост от характера на тези данни сроковете за съхраняване са различни. Специално за доказателствените записи информацията, свързана с нарушенията, те се съхраняват до момента на приключване на наказателното производство. По отношение на записите, свързани с плащанията, там вече хипотезата е по-широка, защото по различни законови нормативни документи човек може да предяви искане по отношение на плащане с по-голяма давност. По тази причина ние предвиждаме засега тези данни да ги пазим в период от 6 години. И данни, които са свързани с търговската информация, т.е. какво сме си купили като продукт, до момента на валидност на продукта.

Репортер: А в момента колко автомобила на инспекторите вече са на пътя и контролират?

Олег Асенов: В момента имаме 50 мобилни контролни единици. Една четвърт от екипите ни работят съвместно с колегите от КАТ на ротационен принцип. Така че всички да преминат в рамките на до 2 месеца през такава обмяна на опит, която смятаме, че е много полезна както за едните екипи, така и за другите, още повече че и двата органа правоприлагат върху една и съща материя.

Репортер: Как ще контролират така движението, да кажем, по една високоскоростна магистрала инспекторите на тол управлението, че да не застрашат безопасността на движението?

Олег Асенов: Ние сме разработили инструкции, в които да посочим кои са подходящите места за правоприлагане. Разработена е интерактивна гид карта, в която нашите колеги планират дейността си, така че дори и на магистралите да се използват лентите за ускорение, влизане на магистрала, да се из ползват изходите, например от бензиностанции или крайпътни обекти. От началото на правоприлагането сме успели да проверим повече от 3600 участници в пътното движение. Нямаме до този момент инцидент с конфликтна ситуация, създадена от наш орган за правоприлагане.

Репортер: А нарушители вече, които са платили компенсаторна такса?

Олег Асенов: Да, от тези над 3600 проверени автомобила имаме съставени 23 акта и 30 компенсаторни такси са платени.

Репортер: Ще могат ли някои шофьори да измамят камерите като се движат много близко зад кола пред тях, така че да не може да бъде сканиран номерът?

Олег Асенов: При контролни рамки, които са на височина 6 и повече метра, с един доста по-голям ъгъл на наблюдение на камерата нормалната дистанция, на която се движат автомобилите, безрискова, е абсолютно достатъчна да бъде регистриран всеки номер. Вероятността да бъде пропуснат номер е по-малка от 3 до 5%.