Какво означава компенсаторна такса и ще отпаднат ли глобите за липсата на е-винетка след въвеждането на новата компесаторна такса?

Какво означава компенсаторна такса и ще отпаднат ли глобите за липсата на е-винетка след въвеждането на новата компесаторна такса?

Въвеждането на компенсаторната такса не отменя глобите.

Всички водачи, собственици или ползватели на пътни превозни средства, които ползват платената пътна мрежа без да са заплатили съответната такса и които не са заплатили такса за използване на републиканската пътна мрежа (е-винетка или тол такса), са нарушители и следва да им бъде наложена глоба.

Ако водачът откаже да плати компенсаторната такса, му се налага административно нарушение, чийто размер е равен на компенсаторната такса и му се дава възможност в 14-дневен срок да заплати таксата по банков път. В случай, че водачът не плати таксата в 14-дневен срок влиза в сила глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

  •  за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева;
  • за МПС с тегло над 3,5 тона - трябва да плати стойността на седмичната винетка и само така може да продължи пътя си. Плащането е възможно само с карта. 

Ако нарушителят плати компенсаторната такса при установяване на нарушението или в срок от 14 дни от съставяне на акта за установяване на административно нарушение, то той се освобождава от административнонаказателна отговорност и не не му се налага глоба, която е в значително по-голям размер.

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции