Как мога да платя компенсаторна такса или глоба?

Как мога да платя компенсаторна такса или глоба?

Компенсаторната такса, която е съответно 70 лева за лек автомобил до 3,5 тона, 125 лева за тежкотоварен камион от 3,5 до 12 тона и 175 лева за тировете над 12 тона, може да бъде платена:
•    при извършване на проверка на пътя от контролните органи на Национално тол управление. Същата ще може да бъде заплатена само и единствено чрез карта на POS терминали, с каквито ще бъдат оборудвани мобилните екипи на т.нар. тол контрол;

•    на граничните контролно-пропускателни пунктове ще бъде възможно и заплащане в брой, отчитайки обстоятелството, че съответното пътно превозно средство може да напусне страната само след заплащането й.

Ако не бъде платена компенсаторната такса на място при тол контрола, тя ще може да бъде погасена по банков път, както и в офисите на Easy Pay в брой или чрез картово разплащане. При заплащане на компенсаторна такса на водача се издава документ, с който да удостовери плащането при последваща проверка на пътя.

При проверка специализираните мобилни екипи на Националното тол управление ще установяват на първо място дали има валиден хартиен винетен стикер на предното стъкло на автомобила. Ако такъв липсва, ще се прави проверка в системата за валидна електронна винетка.

Ако няма валидна електронна винетка, тогава на нарушителя ще му бъде предложено да заплати компенсаторна такса - така ще може да довърши спокойно пътуването си в рамките на деня и ще му бъде спестено налагане на акт за установяване на административно нарушение.

Ако не бъде платена компенсаторната такса на място при тол контрола, тя ще може да бъде погасена по банков път, както и в пунктовете за продажба  – в брой или чрез картово разплащане. На ГКПП ще бъде възможно и плащане в брой, отчитайки че автомобилът не може да напусне страната в противен случай. При проверка от служителите на МВР няма да може да бъде плащана компенсаторна такса на място.

След заплащане на компенсаторна такса пътуването ще може да продължи без купена винетка, но до края на астрономическия ден. На следващия ден липсата й отново ще се смята за нарушение.

Ако водачът откаже да плати на място компенсаторна такса и оспори нарушението, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си в този случай, ще трябва да плати стойността на най-евтината винетка за съответната категория автомобили – уикеднд винетка за 10 лева за леките коли и седмична винетка за тежкотоварните автомобили. Плащането отново е само с дебитна или кредитна карта

В случай, че водачът не плати компенсаторната такса в 14-дневен срок, влиза в сила наказателно постановление, в резултат на което ще се дължи глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е 1800 лв.

Глоба може да бъде заплатена по банков път.

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции