Трябва ли задължително в мен да имам хартиено копие на документа, който удостоверява закупуването на е-винетка?

Трябва ли задължително в мен да имам хартиено копие на документа, който удостоверява закупуването на е-винетка?

Удостоверяването на заплащането на винетната такса се извършва от съответните контролни органи чрез проверка за съществуването на надлежно генерирана и валидна електронна винетка в електронната система съгласно Закон за пътищата чл.10а (5), като ползвателите не са задължени при проверка да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.