Защо се въвежда е-винетка и тол в България?

Защо се въвежда е-винетка и тол в България?

В България от 2019 г. се въвеждат е-винетка и тол като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа.

По този начин се генерира необходимият финансов ресурс, който впоследствие се използва за устойчиво развитие на съществуващи и нови пътища, включително пътна безопасност.

Системата за събиране на пътни такси е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства свободното движение на пътни превозни средства. 

Системата въвежда справедлив и базиран на европейски директиви модел на таксуване.