Защо се въвежда компенсаторна такса?

Защо се въвежда компенсаторна такса?

Компенсаторната такса е механизъм за освобождаване от административно-наказателна отговорност при нарушения свързани с ползването на платената пътна мрежа.

Възможността за доброволно заплащане на компенсаторната такса от една страна има за цел да повиши събираемостта на таксите за ползване на платената пътна мрежа, и от друга - дава възможност на нарушителите да се освободят от налагането на санкции и свързаните с тях мерки, като заплатят по-ниска такса от размера на глобата.