Какво се случва, ако откажа да платя компенсаторна такса?

Какво се случва, ако откажа да платя компенсаторна такса?

В случай че нарушителят откаже на плати компенсаторна такса на пътя, той ще получи акт за установяване на административно нарушение. В този случай ще има срок от 14 дни, в които ще може да плати компенсаторна такса по банков път. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си.

Ако нарушителят не плати компенсаторната такса в 14-дневния срок, ще получи наказателно постановление и ще дължи глоба.

При липса на декларирани данни, с които да може да се установи изминатото разстояние, санкцията за водача е 1800 лв., а за невярно декларирани данни – например опит за измама с емисионния клас, категорията или с броя оси на натоварване на превозното средство, глобата за собственика е 2500 лв.

В случай че собственикът на превозното средство в нарушение е получил електронен фиш, той има 14-дневен срок да плати компенсаторна такса по банков път. Ако не го направи, електронният фиш влиза в сила и се дължат глоби.