От къде мога да закупя бордово устройство?

Бордови устройства ще се предлагат от Националните доставчици на услуги за електронно събиране на тол такси, както и от  ЕУЕСТ доставчиците, които са вписани в регистъра и имат сключени договори с Агенция „Пътна инфраструктура“. След постигането на оперативна съвместимост с електронната система за събиране ан тол такси ще се знае кои национални и европейски доставчици ще предлагат бордови устройства. Те ще бъдат обявени в публичния регистър в раздел „Регистри“ https://www.bgtoll.bg/za-nas/registri