Какво да правя с е-винетката при промяна на регистрационния номер?

Какво да правя с е-винетката при промяна на регистрационния номер?

При промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.

С цел обратна връзка препоръчително е заявителят да посочи електронен адрес и/или актуален телефонен номер.

Заявление