Какво се случва със закупена електронната винетка при бракуване (прекратяване на регистрация) на пътно превозно средство?

Какво се случва със закупена електронната винетка при бракуване (прекратяване на регистрация) на пътно превозно средство?

Съгласно българското законодателство, винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен период от време (срок) републиканската пътна мрежа. Винетната такса по естеството си е пътна такса и независимо дали потребителят реално ще се възползва от предоставеното му право, в закона не се предвижда връщане на платена винетна такса пропорционално на срока, за който не е ползвана. Срокът на валидност се избира лично от потребителя, той носи риска и отговорността за този избор и електронната винетка не може да бъде използвана за друго пътно превозно средство.