Списък на Доставчиците на декларирани данни (ДДД)

Списък на Доставчиците на декларирани данни (ДДД)

Процедура за вписване на Доставчици на декларирани данни.

С решение на УС на АПИ № 23745/19 от 12.11.2019 г. е вписан „Тол БГ“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

                +359 885 122 722

 

С решение на УС на АПИ № 23747/19 от 12.11.2019 г. е вписан „Дак-22“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 23820/19 от 20.11.2019 г. е вписан „Локатор БГ“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24190/19 от 17.12.2019 г. е вписан „КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24305/19 от 30.12.2019 г. е вписан „ИКОМ“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24392/20 от 16.01.2020 г.  е вписан „Айтрак България“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24393/20 от 16.01.2020 г.  е вписан „Алан Телекомуникация“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24436/20 от 23.01.2020г.  е вписан „СТ Иновейшън“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24568/20 от 10.02.2020 г.  е вписан "ДЖИ ПИ ЕС СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ" ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24469 от 29.01.2020г.  е вписан „Равена“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24569/20 от 10.02.2020г.  е вписан „Адванст Джи Пи Ес Технолоджи“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24568/20 от 10.02.2020 г.  е вписан I-CELL KFT като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24585/20 от 18.02.2020 г. е вписан "ДИЛ-СОФТ" EООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).