Списък на Доставчиците на декларирани данни (ДДД)

Списък на Доставчиците на декларирани данни (ДДД)

Процедура за вписване на Доставчици на декларирани данни в публичния списък

С решение на УС на АПИ № 23745/19 от 12.11.2019 г. е вписан „Тол БГ“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

                +359 885 122 722

 

С решение на УС на АПИ № 23747/19 от 12.11.2019 г. е вписан „Дак-22“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).