Списък на доставчиците на карти за гориво, с които АПИ е сключила договор