28 430 βουλγαρικά φορτηγά οχήματα και λεωφορεία είναι με ενεργοποιημένες ενσωματωμένες συσκευές

28 430 βουλγαρικά φορτηγά οχήματα και λεωφορεία είναι με ενεργοποιημένες ενσωματωμένες συσκευές

26 March 2020

28 430 φορτηγά οχήματα και λεωφορεία βουλγάρων μεταφορέων έχουν ήδη εγγραφεί ενσωματωμένες συσκευές στην Εθνική Διοίκηση Διοδίων και χρεώνονται μέσω αυτών κατά τη διέλευση από τους αμειβόμενους δρόμους. Από την έναρξη των διοδίων την 1η Μαρτίου, παρά τη μείωση της βαριάς κυκλοφορίας λόγω των περιορισμών κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, αγοράστηκαν 342 646 κάρτες δρομολογίων. Τα κανάλια πωλήσεων της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» είναι τα πλέον προτιμώμενα. 76 τοις εκατό των καρτών δρομολογίων αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας bgtoll.bg, της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, των 500 τερματικών αυτοεξυπηρέτησης ή από τα ταμεία των Διασυνοριακών σημείων ελέγχου και στις περιφερειακές οδικές διοικήσεις.

Η ανάλυση των δεδομένων από την Εθνική Διοίκηση Διοδίων δείχνει ότι παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις δυσκολίες λόγω περιορισμών κατά του COVID-19, οι μεταφορείς δεν διέκοψαν τις προσπάθειές τους να εξοπλίσουν τον στόλο αυτοκινήτων τους με ενσωματωμένες συσκευές. Από τις 13 Μαρτίου μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί 9540 συσκευές. Οι συνεντεύξεις με όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία δείχνουν ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη συμπλήρωση του εξοπλισμού του στόλου αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, μέχρι το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης - 13 Απριλίου, ο χρόνος για τον εξοπλισμό των βαρέων φορτηγών οχημάτων επεκτείνεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα συνεχίσει να επιβάλλει επιτόπια παρακολούθηση από κινητές ομάδες ελέγχου. Οι παραβάτες χωρίς καταχωρημένες ενσωματωμένες συσκευές και χωρίς ενεργοποιημένους κάρτες δρομολογίων θα κατευθυνθούν σχετικά με το πώς να γίνουν καλοί χρήστες του αμειβόμενου οδικού δικτύου. Οι κινητές ομάδες ελέγχου θα ελέγξουν επίσης εάν οι ήδη ενεργοποιημένες και εγκατεστημένες συσκευές αναφοράς διοδίων χρησιμοποιούνται σωστά. Ο κύριος στόχος των αρχών ελέγχου στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα είναι για κάθε όχημα άνω των 3,5 τόνων να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος διοδίων για το δρομολόγιο που διανύθηκε, κατηγορία οχήματος και κατηγορία εκπομπών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Εθνική Διοίκηση Διοδίων από εθνικούς προμηθευτές υπηρεσιών, σχεδόν 10 000 ενσωματωμένες συσκευές βρίσκονται στη διαδικασία εγκατάστασης και ενεργοποίησης. Και τον Απρίλιο πρέπει να παραδοθούν και άλλες 10 000. Πέντε εταιρείες, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Εθνικής Διοίκησης Διοδίων ως Προμηθευτές δηλωμένων στοιχείων, έχουν αποτελεσματικές συμβάσεις με Εθνικούς προμηθευτές υπηρεσιών και μπορούν να παρέχουν δεδομένα από τους GPS trackers για σκοπούς διοδίων. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αιτήσεις αυτές οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν την αυτόματη χρέωση περισσότερων από 60 000 οχημάτων. Μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί συμβάσεις για πάνω από 1500 βαρέα φορτηγά οχήματα και η διαδικασία συνεχίζεται.

Μια ανάλυση των εσόδων από τα τέλη διοδίων θα πραγματοποιηθεί αφού παρέλθει τουλάχιστον ένας μήνας από την εισαγωγή τους.