Ερωτήσεις και απαντήσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην Βουλγαρία από το έτος 2019 θα εφαρμόζεται e-σήμα και χρέωση διοδίων ως σύγχρονος τρόπος είσπραξης τελών για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, οι οποίοι στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για σταθερή ανάπτυξη των υπαρχόντων και των καινούριων οδών, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης για οδική ασφάλεια.

Το σύστημα είσπραξης τελών κυκλοφορίας βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν άνετους τρόπους καταβολής και ελέγχου, χωρίς αυτό να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των οδικών μεταφορικών οχημάτων.
Το σύστημα εφαρμόζει δίκαιο και βασισμένο στις Ευρωπαϊκές οδηγίες πρότυπο χρέωσης.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η στην Βουλγαρία θα εφαρμοστεί e-σήμα για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου, Οι τιμές του e-σήματος παραμένουν αμετάβλητες για όλα τα μεταφορικά οχήματα. Από το έτος 2019 θα εφαρμοστεί αυτοκόλλητο σήμα καταβολής τελών με ισχύ για το Σαββατοκύριακο για τα αυτοκίνητα. Με την θέση σε ισχύ του e-σήματος καταργείται η ανάγκη το αυτοκόλλητο σήμα να κολληθεί στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ελέγχου την τροχαία, οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί την αγορά σήματος.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας είσπραξης τελών κυκλοφορίας, η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» χειρίζεται Σύστημα ηλεκτρονικής είσπραξης τελών κυκλοφορίας. Το σύστημα είναι συνδυασμός από τεχνικά μέσα και διαδικασίες, μέσω των οποίων πραγματοποιείται πώληση, επιβεβαίωση και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του οδικού δικτύου.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Όταν το συνολικό βάρος της σύνθεσης ενός αυτοκινήτου + ρυμουλκούμενο / καραβάνα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, τότε είναι υποχρεωτική η αγορά του ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας Κατηγορίας 3 για ένα ρυμουλκούμενο / μια καραβάνα.

Η επαλήθευση της πληρωμής του τέλους σήματος κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τους αντίστοιχους φορείς ελέγχου με έλεγχο για την ύπαρξη σωστά παραγόμενου και έγκυρου ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τον Νόμο περί οδών, άρθ. 10а (5), καθώς οι χρήστες κατά τον έλεγχο δεν είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν το ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας που τους έχει εκδοθεί ή την απόδειξη για την πραγματοποιούμενη πληρωμή.

Τα χάρτινα αυτοκόλλητα, τα οποία λήγουν το 2019, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης. Το αυτοκόλλητο σήμα πρέπει να παραμείνει κολλημένο στο παρμπρίζ   μέχρι τη λήξη του ώστε να μπορεί να επιθεωρηθεί από τα όργανα ελέγχου.

Βάσει του Νόμου περί οδών:
Τα τέλη σήματος καταβάλλονται για τα ακόλουθα οδικά μεταφορικά οχήματα, με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα μέχρι ή ίση με 3,5 τόνους:
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα, με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών.
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα, με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων.
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα υψηλής διαβατότητας.
Τα οδικά μεταφορικά οχήματα, τα οποία προορίζονται για την έλκυση ημιρυμουλκούμενων, θεωρούνται οδικά μεταφορικά οχήματα, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων με πάνω από 2 άξονες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξόνων και από το γεγονός εάν το ημιρυμουλκούμενο είναι ή δεν είναι με σύνδεση.
Σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα κυκλοφορεί με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο και σε περίπτωση που η συνολική επιτρεπόμενη τεχνικά μέγιστη μάζα του συρμού υπερβαίνει 3,5 τόνους, για το ρυμουλκούμενο πρέπει να καταβληθούν επιπρόσθετα τέλη σήματος για την ίδια κατηγορία οδικού μεταφορικού οχήματος.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Βάσει του Νόμου περί οδών:
Τέλη σήματος πληρώνουν τα πρόσωπα με 50 ή πάνω από 50% μειωμένη ικανότητα προς εργασία και τα πρόσωπα ή οι οικογένειες, που μεγαλώνουν παιδιά με μόνιμες αναπηρίες ηλικίας μέχρι 18 ετών και μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου μέσης εκπαίδευσης, όμως όχι αργότερα από την συμπλήρωση ηλικίας 20 ετών. Σ’ αυτά τα πρόσωπα χορηγείται δωρεάν ηλεκτρονικό σήμα ισχύος ενός έτους.
Τα τέλη σήματος δεν οφείλονται από τα οδικά μεταφορικά οχήματα, με λιγότερους από 4 τροχούς, καθώς επίσης από τροχοφόρα τρακτέρ, ρυμουλκούμενα των τρακτέρ και άλλα αυτοκινούμενα οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί προς λειτουργία βάσει του Νόμου περί καταχώρησης και ελέγχου αγροτικών και δασικών οχημάτων.  
Τα οδικά μεταφορικά οχήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Υπηρεσίας Φύλαξης, της Εθνικής Υπηρεσίας «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας και των ένοπλων δυνάμεων επίσης δεν πληρώνουν τέλη σήματος.

 

Με την υπ’ αριθμόν 945 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2004 εγκρίθηκε η περιγραφή των εθνικών οδών, για τις οποίες εισπράττονται τέλη χρήσης της οδικής υποδομής – τέλη σήματος - http://www.api.bg/files/8013/6854/9750/APi-Putishta-vinetki.pdf.

Χάρτη με τα οδικά τμήματα, για τα οποία χρησιμοποιείται e-σήμα, μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

Σε περίπτωση που δεν καταβάλατε τέλη σήματος για την χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου, εσείς είστε παραβάτης και πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος σας.
Η διαπίστωση της παράβασης πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και μέσω σταθερών και κινητών καμερών της εθνικής διεύθυνσης διοδίων με τοποθεσία στην οδό. Ο έλεγχος της πληρωμής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και από την Υπηρεσία «ΤΕΛΩΝΕΙΑ», σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός της επικράτειας της Βουλγαρίας από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου.   
Στους δρόμους της Βουλγαρίας θα λειτουργούν περίπου 300 σταθερές κάμερες και θα κυκλοφορούν περίπου 105 οχήματα τα οποία κατά την διάρκεια του ημερονυκτίου θα ελέγχουν μέσω ανάγνωσης του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και μέσω ελέγχου στο σύστημα εάν έχουν καταβληθεί τα ανάλογα τέλη κυκλοφορίας – e-σήμα.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Έλεγχος της καταβολής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα της εθνικής διεύθυνσης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας «ΤΕΛΩΝΕΙΑ» σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μέσω συνοριακού σταθμού ελέγχου.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Όχι, η εφαρμογή τελών αποζημίωσης δεν καταργεί τα πρόστιμα.
Όλοι οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες και οι νομείς οδικών μεταφορικών οχημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, χωρίς να έχουν πληρώσει τα ανάλογα τέλη και που δεν έχουν πληρώσει τέλη για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου (e-σήμα ή τέλη διοδίων) είναι παραβάτες και υπόκεινται σε πρόστιμο.  

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητική ποινή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα τέλη αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πληρώσει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών, τίθεται σε ισχύ το πρόστιμο, όπως για τα αυτοκίνητα το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων ανέρχεται σε 1800 Λέβα. Στον οδηγό, ο οποίος έχει αρνηθεί να πληρώσει τέλη αποζημίωσης καταρτίζεται πράξη διοικητικής παράβασης και ο ίδιος για να συνεχίσει το δρομολόγιό του πρέπει να καταβάλλει:

•    Για τα αυτοκίνητα την αξία του σήματος για το Σαββατοκύριακο ύψους 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων πρέπει να πληρώσει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο μέσω κάρτας.  

Εφόσον ο παραβάτης πληρώσει τέλη αποζημίωσης με την διαπίστωση της παράβασης ή εντός προθεσμίας 14 ημερών από την κατάρτιση της πράξης διαπίστωσης διοικητικής παράβασης, τότε ο ίδιος απαλλάσσεται από διοικητική ποινική ευθύνη και στον ίδιο δεν επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο είναι σε σημαντικά μεγαλύτερο ύψος.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Τα τέλη αποζημίωσης τέθηκαν σε εφαρμογή στις 31.01.2017 στο Νόμο περί οδών, όπως με τροποποιήσεις στο Νόμο περί οδικής κυκλοφορίας, που θα ισχύουν από τις αρχές του έτους 2019, προβλέπεται τα ίδια τέλη να λειτουργήσουν ως μηχανισμός απαλλαγής από διοικητική ποινική ευθύνη σε περίπτωση παραβάσεων στην χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου.
Η δυνατότητα εθελοντικής καταβολής τελών αποζημίωσης αφενός αποσκοπεί στην βελτίωση της είσπραξης των τελών χρήσης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου και αφετέρου τα τέλη αποζημίωσης εξασφαλίζουν την δυνατότητα στον παραβάτη να πληρώσει μεγαλύτερα τέλη με καθυστέρηση και μ’ αυτόν τον τρόπο να απαλλαγεί από την επιβολή κυρώσεων και από τα μέτρα σ’ αυτή την σχέση.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Τέλη αποζημίωσης μπορούν να πληρωθούν ως εξής:
•    Σε περίπτωση ελέγχου στον δρόμο από τα όργανα ελέγχου της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων. Τα ίδια τέλη μπορούν να πληρωθούν μόνο και μοναδικά μέσω κάρτας σε POS τερματικά, που θα διαθέτουν οι κινητές ομάδες του λεγάμενου σώματος ελέγχου διοδίων.
•    Στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου θα είναι εφικτή και πληρωμή σε μετρητά εφόσον λαμβάνεται υπόψη το περιστατικό, ότι το ανάλογο μηχανοκίνητο μεταφορικό όχημα μπορεί να βγει εκτός χώρας μόνο κατόπιν καταβολής τους.
Ο χρήστης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου θα έχει την δυνατότητα να καταβάλει τέλη αποζημίωσης και μέσω τράπεζας, καθώς επίσης στα σημεία πώλησης – σε μετρητά ή μέσω πληρωμής με κάρτα.
Σε περίπτωση ελέγχου από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών στον δρόμο, ΔΕΝ μπορούν να πληρωθούν τέλη αποζημίωσης επί τόπου.

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητική ποινή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα τέλη αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πληρώσει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών, τίθεται σε ισχύ το πρόστιμο, όπως για τα αυτοκίνητα το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων ανέρχεται σε 1800 Λέβα. Στον οδηγό, ο οποίος έχει αρνηθεί να πληρώσει τέλη αποζημίωσης καταρτίζεται πράξη διοικητικής παράβασης και ο ίδιος για να συνεχίσει το δρομολόγιό του πρέπει να καταβάλλει:

•    Για τα αυτοκίνητα την αξία του σήματος για το Σαββατοκύριακο ύψους 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων πρέπει να πληρώσει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο μέσω κάρτας.  

Εφόσον ο παραβάτης πληρώσει τέλη αποζημίωσης με την διαπίστωση της παράβασης ή εντός προθεσμίας 14 ημερών από την κατάρτιση της πράξης διαπίστωσης διοικητικής παράβασης, τότε ο ίδιος απαλλάσσεται από διοικητική ποινική ευθύνη και στον ίδιο δεν επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο είναι σε σημαντικά μεγαλύτερο ύψος.

Το πρόστιμο μπορεί να καταβληθεί και μέσω τράπεζας.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ E-ΣΗΜΑΤΟΣ

Η καταχώρηση των συμβόλων του αριθμού καταχώρισης των οδικών οχημάτων στον ιστότοπο και στην κινητή εφαρμογή για την αγορά ηλεκτρονικής σήμανσης μπορεί να είναι και στα κυριλλικά και στα λατινικά, αλλά πρέπει να αντιστοιχεί στα σύμβολα στον ίδιο τον αριθμό καταχώρισης. Κατά την εισαγωγή ενός αριθμού εισάγονται μόνο γράμματα και αριθμοί. Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής περιέχει μια παύλα, σημείο ή ένα διάστημα, τα ίδια δεν εισάγονται. Οι αλφαβητικοί χαρακτήρες του αριθμού εγγραφής γράφονται με κεφαλαία γράμματα.

Παράδειγμα:

Σωστά: CB0000HP, OB0000BT, BP0000PB

Λανθασμένα: SV0000NR, OV0000VT, VR0000RV

Τα σύμβολα 0 (μηδέν) και Ο (γράμμα Ο) δεν είναι εναλλάξιμα. Για ένα ψηφίο του αριθμού πρέπει να γράφεται 0 (μηδέν) και για το γράμμα - "O"

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

Όταν αγοράζετε ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζικό έμβασμα, χρειάζεται τεχνολογικός χρόνος για να αντικατοπτρίζεται η πληρωμή, όπως συμβαίνει σε όλες τις τραπεζικές μεταφορές. Ως εκ τούτου, οι οδηγοί που επιθυμούν να πληρώσουν ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζικό έμβασμα πρέπει να το πράξουν τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από το ταξίδι, καθώς η περίοδος αυτή ισχύει όταν είναι σωστή η ορθογραφία στην εντολή πληρωμής του αριθμού PAY της πληρωμής και όταν έχει κατατεθεί το σωστό ποσό που υπολογίζεται στο αριθμό PAY.

Σε αιτία πληρωμής στην εντολή πληρωμής γράφεται μόνο το κωδικό PAY δεκατριών ψηφίων, που δημιουργήθηκε με την εγγραφή ηλεκτρονικού σήματος (χωρίς κενά και άλλες πληροφορίες).
Για παράδειγμα: PAY1901198888888

Για κάθε παραγόμενο κωδικό PAY εκπονείται ξεχωριστή εντολή πληρωμής. Λάβετε υπόψη ότι οι εντολές πληρωμής επεξεργάζονται αυτόματα και συνεπώς οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρωθούν σωστά.

Ως αποδέκτης γράφεται η ΥΟΥ ή ΥΥπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».

Η πληρωμή για ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζική κάρτα ή μετρητά αντανακλάται εντός πέντε λεπτών στο σύστημα. Οι αγοραστές ηλεκρονικού σήματος  μπορούν να ελέγξουν μέσω του κουμπιού <<Έλεγχος σήματος>> στην ιστοσελίδα bgtoll.bg αν το σήμα είναι έγκυρο.
Οδηγίες τραπεζικής μεταφοράς

Όταν αγοράζετε ένα ηλεκτρονικό σήμα, η ευθύνη για τη συμπλήρωση των σωστών πληροφοριών είναι του ιδιοκτήτη ή του χρήστη του οχήματος.

Στο άρθ. 5, παρ. 3 του Διατάγματος σχετικά με τους όρους και τους κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος μεικτής τιμολόγησης για τις διάφορες κατηγορίες οδικών οχημάτων με βάση το χρόνο και με βάση τη διανυόμενη απόσταση καταγράφεται: «Η ευθύνη για ανακριβώς αναφερόμενα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, την κατηγορία του ή την περίοδο ισχύος του ηλεκρονικού σήματος είναι αντίστοιχα του ιδιοκτήτη ή του χρήστη, καθώς σε περίπτωση ανακριβώς δηλωθέντων δεδομένων θεωρείται ότι για το όχημα δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος σήματος.»

Η Υπηρεσία «Οδική Υποδομή» και η Εθνική Διεύθυνση δεν είναι υπεύθυνοι για πληροφορίες που έχουν εισαχθεί εσφαλμένα.

Κατά την αγορά από την ιστοσελίδα www.bgtoll.bg, αυτόματο τερματικό και εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, το σύστημα απαιτεί ένα τελικό βήμα ελέγχου των καταχωρημένων δεδομένων. Καλούμε τους χρήστες που αγοράζουν ένα ηλεκτρονικό σήμα να εξετάσουν προσεκτικά και να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που εισάγουν πριν να επιβεβαιώσουν την τελική πληρωμή.

Ηλεκτρονικά e-σήματα μπορούν να αγοραστούν εφόσον χρησιμοποιούνται μερικοί άνετοι τρόποι για τους χρήστες του εθνικού οδικού δικτύου:
•    Στην διεύθυνση στο διαδίκτυο ως εξής: www.bultoll.bg
•    Μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.
•    Μέσω τερματικών αυτόματων συναλλαγών στα εμπορικά καταστήματα και στις περιφερειακές οδικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».
•    Σε ταμείο στα εμπορικά καταστήματα και στις περιφερειακές διευθύνσεις οδών της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Σε περίπτωση online αγοράς από την ιστοσελίδα www.bultoll.bg και μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα μπορείτε να πληρώσετε με κάρτα.
Η πληρωμή σε μετρητά είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση αγοράς e-σήματος σε ταμείο στα σημεία πώλησης και στις περιφερειακές οδικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ». Στα αναφερόμενα σημεία πώλησης είναι εφικτή πληρωμή και με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μέσω κάρτας καυσίμων. Η πληρωμή e-σήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τράπεζας. Προς τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο πρώτα να αγοραστεί από www.bultoll.bg και σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος στο πεδίο «αιτιολογία πληρωμής» να αναφερθεί ο αριθμός αναγνώρισης του e-σήματος που δημιουργήθηκε.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

Σε περίπτωση αγοράς e-σήματος από την ιστοσελίδα www.bultoll.bg και μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μετά το τελικό βήμα, στην οθόνη εμφανίζεται επιβεβαίωση επιτυχούς αγοράς. Εφόσον αναφέρατε διεύθυνση email, οι ίδιες πληροφορίες θα αποσταλούν και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση αγοράς e-σήματος σε σημείο πώλησης ή σε περιφερειακή οδική διεύθυνση της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», καθώς επίσης σε τερματικά αυτόματων συναλλαγών, θα δημιουργηθεί απόδειξη για το e-σήμα που αγοράστηκε.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.