Ερωτήσεις και απαντήσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ

Από την 1η Μαρτίου 2020 η Υπηρεσία «Οδική Υποδομή» προσφέρει κάρτες δρομολογίων μέσω των ακόλουθων καναλιών:

            • στις θυρίδες των περιφερειακών οδικών διοικήσεων - με πληρωμή μετρητά και με κάρτες πληρωμής.

            •  στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών - με πληρωμή με κάρτα, συμπεριλαμβανομένων καρτών καυσίμων της «Shell Βουλγαρία».

            • ηλεκτρονικά – από την ιστοσελίδα www.bgtoll.bg και μέσω της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου BGTOLL.

Είναι δυνατή η πληρωμή μιας κάρτας δρομολογίων μέσω τραπεζικής κάρτας ή κάρτας καυσίμων - στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.bgtoll.bg ή μέσω της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, ή μετριτά - στις θυρίδες των Περιφερειακών οδικών διοικήσεων και στις θυρίδες των ακολούθων διασυνοριακών σημείων ελέγχου: Διασυνοριακό σημείο ελέγχου «Καλότινα», Διασυνοριακό σημείο ελέγχου «Καπιτάν Ανδρέεβο», Διασυνοριακό σημείο ελέγχου «Κούλατα», Γέφυρα του Δούναβη - Ρούσε, Γέφυρα του Δούναβη – Βίντιν, Διασυνοριακό σημείο ελέγχου «Σιλίστρα», Διασυνοριακό σημείο ελέγχου «Στανκέ Λισίτσκοβο», Διασυνοριακό σημείο ελέγχου «Ιλίνδεν».

Η κάρτα δρομολογίων ισχύει για 24 ώρες από τη στιγμή της ενεργοποίησής της και μπορεί να αγοραστεί μέχρι 7 ημέρες εκ των προτέρων από εγγεγραμμένους χρήστες (η εγγραφή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της πλατφόρμας αγοράς κάρτας δρομολογίων), και από μη εγγεγραμμένους χρήστες, για σήμερα ή μέχρι τις 11:59 μ.μ. η ώρα αύριο.

 

Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο χρήστης του δρόμου αυτός θα λάβει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με το αναγνωριστικό αριθμό της κάρτας δρομολογίων καθώς και με τον ίδιο δρομολόγιο.

Οι ενσωματωμένες συσκευές προσφέρονται από του Εθνικούς προμηθευτές υπηρεσιών συλλογής τέλων διοδίων, που έχουν ισχύουσες συμβάσεις με την Υπηρεσία «Οδική Υποδομή» και που έχουν επιτύχει τη διαλειτουργικότητα με το ηλεκτρονικό σύστημα. Διαλειτουργικότητα με το σύστημα ηλεκτρονικής είσπραξης τελών διοδίων έχουν επιτευχθεί δύο εταιρείες Εθνικοί προμηθευτές υπηρεσιών. Αυτοί δημοσιεύονται στο δημόσιο μητρώο στην ενότητα «Μητρώα» https://www.bgtoll.bg/za-nas/registri

Εάν ο χρήστης του πληρωμένου οδικού δικτύου διαθέτει συσκευή GPS, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει μια ενσωματομένη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα GPS αποστέλλονται από τον πάροχο δηλωθέντων δεδομένων, με τον οποίο ο χρήστης έχει σύμβαση, στον Εθνικό προμηθευτή υπηρεσιών, με τον οποίο η Υπηρεσία «Οδική Υποδομή» έχει συνάψει σύμβαση. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό, ο πάροχος των δηλωθέντων στοιχείων πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» που διατηρείται στον ιστότοπο www.bgtoll.bghttps://www.bgtoll.bg/za-nas/registri. Από την πλευρά τους, οι πάροχοι των δηλωμένων δεδομένων πρέπει να έχουν σύμβαση με έναν Εθνικό προμηθευτή υπηρεσιών, στον οποί υποβάλλουν τα παραγόμενα «ακατέργαστα» δεδομένα από τη συσκευή GPS. Το οφειλόμενο τέλος για το αντίστοιχο όχημα υπολογίζεται από την Υπηρεσία «Οδική Υποδομή» και οι πάροχοι υπηρεσιών εγγυώνται την πληρωμή της από τον τελικό χρήστη.

Η χρέωση για τη χρήση των πληρωμένων τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου με βάση τη διανυόμενη απόσταση – τέλος διοδίων, υπολογίζεται σύμφωνα με τιμολόγιο που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι χρεώσεις καθορίζονται για χιλιόμετρα. Τα τέλη καθορίζονται για ένα διανυόμενο χιλιόμετρο του δρόμου.

 

Το Διάταγμα № 24 της 20ής Φεβρουαρίου 2020 τροποποίησε το Δασμολόγιο των τελών που εισπράχθηκαν για τη διέλευση και χρήση του εθνικού οδικού δικτύου, το οποίο εγκρίθηκε με το Διάταγμα № 370 του Υπουργικού Συμβουλίου του 2019.

 

Μπορείτε να δείτε το ποσό των τελών διοδίων εδώ

 

Στην ιστοσελίδα, στην ενότητα «Τέλη διοδίων» μπορείτε να βρείτε μια αριθμομηχανή τέλων διοδίων, με τη βοήθεια της οποίας μπορείτε να υπολογίσετε τα οφειλούμενα τέλη διοδίων για ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Σε περίπτωση που το όχημα κινείται στο πληρωμένο οδικό δίκτυο χωρίς προηγούμενως αγορασμένη κάρτα δρομολογίων για το αντίστοιχο τμήμα ή χωρίς είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη συσκευή ή έγκυρο tracker GPS, ή αυτά δεν ενεργοποιούνται ή δεν μεταδίδονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, το ηλεκτρονικό σύστημα θα αναφέρει αυτήν την παραβίαση. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να σταματήσει όταν σηματοδοτεί από τον κινητό έλεγχο των διοδίων, σύμφωνα με το άρθ. 167α, παρ. 2, σημ. 1 του Νόμου περί οδικής κυκλοφορίας.

 

Οι αρχές ελέγχου προσφέρουν την καταβολή αντισταθμιστικού τέλους, το οποίο μπορεί να γίνει επί τόπου με τραπεζική κάρτα μέσω τερματικού POS. Η πληρωμή επιτρέπει στον παραβάτη να αποφύγει διοικητικές κυρώσεις για τη συγκεκριμένη παράβαση.

 

Εάν ο οδηγός αρνείται να καταβάλει το αντισταθμιστικό τέλος, συντάσσεται πράξη για τη διαπίστωση διοικητικής παράβασης. Αυτός πρέπει να πληρώσει το λεγόμενο μέγιστο τέλος διοδίων, για να συνεχίσει το ταξίδι του. Το ποσό εξαρτάται από τη συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα του οχήματος και από την περιβαλλοντική του κατηγορία.

 

Σε αυτή την περίπτωση, το αντισταθμιστικό τέλος μπορεί να καταβληθεί εντός 14 ημερών με τραπεζική μεταφορά, καθώς υποχρεωτικά στην εντολή πληρωμής εμφανίζεται ο αριθμός της πράξης για τη διαπίστωση διοικητικής παράβασης. Εάν αυτό δεν συμβεί, ο παραβάτης λαμβάνει ένα ποινικό διάταγμα και υπόκειται σε πρόστιμο.

 

Ελλείψει δηλωθέντων στοιχείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της διανυθείσας απόστασης, το πρόστιμο για τον οδηγό είναι 1800 λέβα και για λανθασμένα δηλωμένα στοιχεία - για παράδειγμα, προσπαθεί να εξαπατήσει με την κατηγορία εκπομπών, την κατηγορία ή τον αριθμό των αξόνων φόρτωσης του οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη είναι 2500 λέβα.

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπίζει αυτομάτως τις παραβιάσεις και, σε περίπτωση που δεν Σας σταματήσει από έλεγχο διοδίων στο δρόμο, ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα ηλεκτρονικό δελτίο για πρόστιμο. Αυτός θα έχει προθεσμία 14 ημερών για την πληρωμή του αντισταθμιστικού τέλους με τραπεζική μεταφορά. Εάν αυτό δεν συμβεί, αυτός οφείλει πρόστιμο και το αντίστοιχο μέγιστο τέλος διοδίων.

Το ποσό των αντισταθμιστικών τελών είναι:

 

Φορτηγό όχημα μεταξύ των 3,5 και 12 τόνων

150 λέβα

77 ευρώ

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 2-3 άξωνες

450  λέβα

230 ευρώ

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 4 και περισσότερω άξωνες

750  λέβα

383 ευρώ

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις μέχρι 12 τόνους

150  λέβα

77 ευρώ

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις άνω των 12 τόνων

150  λέβα

77 ευρώ

 

Η καταβολή αντισταθμιστικού τέλους επιτρέπει την αποφυγή διοικητικής τιμωρίας για τη συγκεκριμένη παραβίαση - κυκλοφορία στο πληρωμένο οδικό δίκτυο χωρίς κάρτα δρομολογίων για το αντίστοιχο τμήμα ή χωρίς ενσωματωμένη συσκευή που μεταδίδει έγκυρα δεδομένα σχετικά με τα ταξινομημένα τμήματα διοδίων.

 

Το αντισταθμιστικό τέλος μπορεί να καταβληθεί με τραπεζική κάρτα εάν ο δράστης έχει σταματήσει για έλεγχο από τον οδικό έλεγχο ή με τραπεζικό έμβασμα εάν ο δράστης έχει λάβει πράξη για την καθιέρωση διοικητικής παραβίασης.

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του τέλους πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού δελτίου, ο ιδιοκτήτης του αντίστοιχου οχήματος πρέπει να αναφέρει στην εντολή πληρωμής τον αριθμό του ηλεκτρονικού δελτίου. Πάλι η πληρωμή γίνεται μόνο με τραπεζική μεταφορά.

 

Ο λογαριασμός της Εθνικής διοίκησης τέλων διοδίων για την αναφορά τραπεζικών πληρωμών για κυρώσεις:

 

Τράπεζα BNB

 

IBAN: BG50BNBG 96613100165801

 

BIC: BNBGBGSD

Εάν ο οδηγός αρνείται να καταβάλει το αντισταθμιστικό τέλος, συντάσσεται πράξη για τη διαπίστωση διοικητικής παράβασης. Αυτός πρέπει να πληρώσει το λεγόμενο μέγιστο τέλος διοδίων, για να συνεχίσει το ταξίδι του. Το ποσό εξαρτάται από τη συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα του οχήματος και την περιβαλλοντική του κατηγορία.

 

Τα ποσά του μέγιστου τέλους διοδίων:

 

Οδικά οχήματα

Σε λέβα

Φορτηγό όχημα

μεταξύ των 3,5 και 12 τόνων

ΕΥΡΩ VI, EEV

27,00

ΕΥΡΩ V

27,00

ΕΥΡΩ III και IV

34,00

ΕΥΡΩ 0, I, II

48,00

     

Φορτηγό όχημα

άνω των 12 τόνων με 2-3 άξωνες

ΕΥΡΩ VI, EEV

71,00

ΕΥΡΩ V

82,00

ΕΥΡΩ III και IV

102,00

ЕВРО 0, I, II

146,00

     

Φορτηγό όχημα

άνω των 12 τόνων με 4 και περισσότερω άξωνες

ΕΥΡΩ VI, EEV

119,00

ΕΥΡΩ V

133,00

ΕΥΡΩ III και IV

167,00

ΕΥΡΩ 0, I, II

242,00

     

Οδικά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις καθημένων, εξαιρουμένου του καθίσματος του οδηγού, μέχρι 12 τόνους

ΕΥΡΩ VI, EEV

24,00

ΕΥΡΩ V

31,00

ΕΥΡΩ III και IV

38,00

ΕΥΡΩ 0, I, II

49,00

     

Οδικά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις καθημένων, εξαιρουμένου του καθίσματος του οδηγού, που υπερβαίνουν τους 12 τόνους

ΕΥΡΩ VI, EEV

24,00

ΕΥΡΩ V

31,00

ΕΥΡΩ III και IV

38,00

ΕΥΡΩ 0, I, II

49,00

 

Σε περίπτωση που ο δράστης αρνείται να πληρώσει ένα αντισταθμιστικό τέλος διοδίων στο δρόμο, αυτός θα λάβει μια πράξη για τη διαπίστωση διοικητικής παράβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έχει προθεσμία 14 ημερών, εντός της οποίας θα είναι σε θέση να καταβάλει την αντισταθμιστική αμοιβή με τραπεζική μεταφορά. Πρέπει να πληρώσει και το λεγόμενο μέγιστο τέλος διοδίων, για να συνεχίσει το ταξίδι του.

 

Εάν ο δράστης δεν καταβάλει το αντισταθμιστικό τέλος μέσα σε 14 ημέρες, θα λάβει μια ποινική εντολή και θα χρωστάει πρόστιμο.

 

Ελλείψει δηλωθέντων στοιχείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της διανυθείσας απόστασης, το πρόστιμο για τον οδηγό είναι 1800 λέβα και για λανθασμένα δηλωμένα στοιχεία - για παράδειγμα, προσπαθεί να εξαπατήσει με την κατηγορία εκπομπών, την κατηγορία ή τον αριθμό των αξόνων φόρτωσης του οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη είναι 2500 λέβα.

 

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος της παραβίασης έχει λάβει ένα ηλεκτρονικό δελτίο, αυτός έχει προθεσμία 14 ημερών για την καταβολή του αντισταθμιστικού τέλους μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ισχύσει το ηλεκτρονικό δελτίο και οφείλονται πρόστιμα.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην Βουλγαρία από το έτος 2019 θα εφαρμόζεται e-σήμα και χρέωση διοδίων ως σύγχρονος τρόπος είσπραξης τελών για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, οι οποίοι στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για σταθερή ανάπτυξη των υπαρχόντων και των καινούριων οδών, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης για οδική ασφάλεια.

Το σύστημα είσπραξης τελών κυκλοφορίας βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν άνετους τρόπους καταβολής και ελέγχου, χωρίς αυτό να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των οδικών μεταφορικών οχημάτων.
Το σύστημα εφαρμόζει δίκαιο και βασισμένο στις Ευρωπαϊκές οδηγίες πρότυπο χρέωσης.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η στην Βουλγαρία θα εφαρμοστεί e-σήμα για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου, Οι τιμές του e-σήματος παραμένουν αμετάβλητες για όλα τα μεταφορικά οχήματα. Από το έτος 2019 θα εφαρμοστεί αυτοκόλλητο σήμα καταβολής τελών με ισχύ για το Σαββατοκύριακο για τα αυτοκίνητα. Με την θέση σε ισχύ του e-σήματος καταργείται η ανάγκη το αυτοκόλλητο σήμα να κολληθεί στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ελέγχου την τροχαία, οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί την αγορά σήματος.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας είσπραξης τελών κυκλοφορίας, η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» χειρίζεται Σύστημα ηλεκτρονικής είσπραξης τελών κυκλοφορίας. Το σύστημα είναι συνδυασμός από τεχνικά μέσα και διαδικασίες, μέσω των οποίων πραγματοποιείται πώληση, επιβεβαίωση και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του οδικού δικτύου.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Όταν το συνολικό βάρος της σύνθεσης ενός αυτοκινήτου + ρυμουλκούμενο / καραβάνα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, τότε είναι υποχρεωτική η αγορά του ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας Κατηγορίας 3 για ένα ρυμουλκούμενο / μια καραβάνα.

Η επαλήθευση της πληρωμής του τέλους σήματος κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τους αντίστοιχους φορείς ελέγχου με έλεγχο για την ύπαρξη σωστά παραγόμενου και έγκυρου ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τον Νόμο περί οδών, άρθ. 10а (5), καθώς οι χρήστες κατά τον έλεγχο δεν είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν το ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας που τους έχει εκδοθεί ή την απόδειξη για την πραγματοποιούμενη πληρωμή.

Τα χάρτινα αυτοκόλλητα, τα οποία λήγουν το 2019, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης. Το αυτοκόλλητο σήμα πρέπει να παραμείνει κολλημένο στο παρμπρίζ   μέχρι τη λήξη του ώστε να μπορεί να επιθεωρηθεί από τα όργανα ελέγχου.

Βάσει του Νόμου περί οδών:
Τα τέλη σήματος καταβάλλονται για τα ακόλουθα οδικά μεταφορικά οχήματα, με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα μέχρι ή ίση με 3,5 τόνους:
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα, με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών.
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα, με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων.
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα υψηλής διαβατότητας.
Τα οδικά μεταφορικά οχήματα, τα οποία προορίζονται για την έλκυση ημιρυμουλκούμενων, θεωρούνται οδικά μεταφορικά οχήματα, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων με πάνω από 2 άξονες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξόνων και από το γεγονός εάν το ημιρυμουλκούμενο είναι ή δεν είναι με σύνδεση.
Σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα κυκλοφορεί με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο και σε περίπτωση που η συνολική επιτρεπόμενη τεχνικά μέγιστη μάζα του συρμού υπερβαίνει 3,5 τόνους, για το ρυμουλκούμενο πρέπει να καταβληθούν επιπρόσθετα τέλη σήματος για την ίδια κατηγορία οδικού μεταφορικού οχήματος.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Βάσει του Νόμου περί οδών:
Τέλη σήματος πληρώνουν τα πρόσωπα με 50 ή πάνω από 50% μειωμένη ικανότητα προς εργασία και τα πρόσωπα ή οι οικογένειες, που μεγαλώνουν παιδιά με μόνιμες αναπηρίες ηλικίας μέχρι 18 ετών και μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου μέσης εκπαίδευσης, όμως όχι αργότερα από την συμπλήρωση ηλικίας 20 ετών. Σ’ αυτά τα πρόσωπα χορηγείται δωρεάν ηλεκτρονικό σήμα ισχύος ενός έτους.
Τα τέλη σήματος δεν οφείλονται από τα οδικά μεταφορικά οχήματα, με λιγότερους από 4 τροχούς, καθώς επίσης από τροχοφόρα τρακτέρ, ρυμουλκούμενα των τρακτέρ και άλλα αυτοκινούμενα οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί προς λειτουργία βάσει του Νόμου περί καταχώρησης και ελέγχου αγροτικών και δασικών οχημάτων.  
Τα οδικά μεταφορικά οχήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Υπηρεσίας Φύλαξης, της Εθνικής Υπηρεσίας «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας και των ένοπλων δυνάμεων επίσης δεν πληρώνουν τέλη σήματος.

 

Με την υπ’ αριθμόν 945 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2004 εγκρίθηκε η περιγραφή των εθνικών οδών, για τις οποίες εισπράττονται τέλη χρήσης της οδικής υποδομής – τέλη σήματος - http://www.api.bg/files/8013/6854/9750/APi-Putishta-vinetki.pdf.

Χάρτη με τα οδικά τμήματα, για τα οποία χρησιμοποιείται e-σήμα, μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

Σε περίπτωση που δεν καταβάλατε τέλη σήματος για την χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου, εσείς είστε παραβάτης και πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος σας.
Η διαπίστωση της παράβασης πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και μέσω σταθερών και κινητών καμερών της εθνικής διεύθυνσης διοδίων με τοποθεσία στην οδό. Ο έλεγχος της πληρωμής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και από την Υπηρεσία «ΤΕΛΩΝΕΙΑ», σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός της επικράτειας της Βουλγαρίας από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου.   
Στους δρόμους της Βουλγαρίας θα λειτουργούν περίπου 300 σταθερές κάμερες και θα κυκλοφορούν περίπου 105 οχήματα τα οποία κατά την διάρκεια του ημερονυκτίου θα ελέγχουν μέσω ανάγνωσης του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και μέσω ελέγχου στο σύστημα εάν έχουν καταβληθεί τα ανάλογα τέλη κυκλοφορίας – e-σήμα.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Έλεγχος της καταβολής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα της εθνικής διεύθυνσης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας «ΤΕΛΩΝΕΙΑ» σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μέσω συνοριακού σταθμού ελέγχου.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Όχι, η εφαρμογή τελών αποζημίωσης δεν καταργεί τα πρόστιμα.
Όλοι οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες και οι νομείς οδικών μεταφορικών οχημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, χωρίς να έχουν πληρώσει τα ανάλογα τέλη και που δεν έχουν πληρώσει τέλη για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου (e-σήμα ή τέλη διοδίων) είναι παραβάτες και υπόκεινται σε πρόστιμο.  

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητική ποινή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα τέλη αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πληρώσει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών, τίθεται σε ισχύ το πρόστιμο, όπως για τα αυτοκίνητα το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων ανέρχεται σε 1800 Λέβα. Στον οδηγό, ο οποίος έχει αρνηθεί να πληρώσει τέλη αποζημίωσης καταρτίζεται πράξη διοικητικής παράβασης και ο ίδιος για να συνεχίσει το δρομολόγιό του πρέπει να καταβάλλει:

•    Για τα αυτοκίνητα την αξία του σήματος για το Σαββατοκύριακο ύψους 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων πρέπει να πληρώσει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο μέσω κάρτας.  

Εφόσον ο παραβάτης πληρώσει τέλη αποζημίωσης με την διαπίστωση της παράβασης ή εντός προθεσμίας 14 ημερών από την κατάρτιση της πράξης διαπίστωσης διοικητικής παράβασης, τότε ο ίδιος απαλλάσσεται από διοικητική ποινική ευθύνη και στον ίδιο δεν επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο είναι σε σημαντικά μεγαλύτερο ύψος.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Τα τέλη αποζημίωσης τέθηκαν σε εφαρμογή στις 31.01.2017 στο Νόμο περί οδών, όπως με τροποποιήσεις στο Νόμο περί οδικής κυκλοφορίας, που θα ισχύουν από τις αρχές του έτους 2019, προβλέπεται τα ίδια τέλη να λειτουργήσουν ως μηχανισμός απαλλαγής από διοικητική ποινική ευθύνη σε περίπτωση παραβάσεων στην χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου.
Η δυνατότητα εθελοντικής καταβολής τελών αποζημίωσης αφενός αποσκοπεί στην βελτίωση της είσπραξης των τελών χρήσης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου και αφετέρου τα τέλη αποζημίωσης εξασφαλίζουν την δυνατότητα στον παραβάτη να πληρώσει μεγαλύτερα τέλη με καθυστέρηση και μ’ αυτόν τον τρόπο να απαλλαγεί από την επιβολή κυρώσεων και από τα μέτρα σ’ αυτή την σχέση.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Τέλη αποζημίωσης μπορούν να πληρωθούν ως εξής:
•    Σε περίπτωση ελέγχου στον δρόμο από τα όργανα ελέγχου της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων. Τα ίδια τέλη μπορούν να πληρωθούν μόνο και μοναδικά μέσω κάρτας σε POS τερματικά, που θα διαθέτουν οι κινητές ομάδες του λεγάμενου σώματος ελέγχου διοδίων.
•    Στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου θα είναι εφικτή και πληρωμή σε μετρητά εφόσον λαμβάνεται υπόψη το περιστατικό, ότι το ανάλογο μηχανοκίνητο μεταφορικό όχημα μπορεί να βγει εκτός χώρας μόνο κατόπιν καταβολής τους.
Ο χρήστης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου θα έχει την δυνατότητα να καταβάλει τέλη αποζημίωσης και μέσω τράπεζας, καθώς επίσης στα σημεία πώλησης – σε μετρητά ή μέσω πληρωμής με κάρτα.
Σε περίπτωση ελέγχου από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών στον δρόμο, ΔΕΝ μπορούν να πληρωθούν τέλη αποζημίωσης επί τόπου.

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητική ποινή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα τέλη αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πληρώσει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών, τίθεται σε ισχύ το πρόστιμο, όπως για τα αυτοκίνητα το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων ανέρχεται σε 1800 Λέβα. Στον οδηγό, ο οποίος έχει αρνηθεί να πληρώσει τέλη αποζημίωσης καταρτίζεται πράξη διοικητικής παράβασης και ο ίδιος για να συνεχίσει το δρομολόγιό του πρέπει να καταβάλλει:

•    Για τα αυτοκίνητα την αξία του σήματος για το Σαββατοκύριακο ύψους 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων πρέπει να πληρώσει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο μέσω κάρτας.  

Εφόσον ο παραβάτης πληρώσει τέλη αποζημίωσης με την διαπίστωση της παράβασης ή εντός προθεσμίας 14 ημερών από την κατάρτιση της πράξης διαπίστωσης διοικητικής παράβασης, τότε ο ίδιος απαλλάσσεται από διοικητική ποινική ευθύνη και στον ίδιο δεν επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο είναι σε σημαντικά μεγαλύτερο ύψος.

Το πρόστιμο μπορεί να καταβληθεί και μέσω τράπεζας.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

Λογαριασμός της Εθνικής Διεύθυνσης τελών διοδίων για την πραγματοποίηση τραπεζικών μεταφορών κυρώσεων

 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ E-ΣΗΜΑΤΟΣ

 

Η εισαγωγή των συμβόλων από τον αριθμό κυκλοφορίας των οδικών οχημάτων κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας ή μιάς κάρτα δρομολογίων μέσω του ιστότοπου, της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας ή του τερματικού σταθμού αυτοεξυπηρέτησης, θα πρέπει να γίνεται τόσο στα λατινικά όσο και στα κυριλλικά, υπό την προϋπόθεση ότι οπτικά αντιστοιχούν πλήρως των συμβόλων στον αριθμό κυκλοφορίας. Κατά την εισαγωγή του αριθμού, εισάγονται μόνο γράμματα και αριθμοί. Τα σύμβολα γραμμάτων του αριθμού κυκλοφορίας γράφονται με κεφαλαία γράμματα.

Στην περίπτωση που ο αριθμός κυκλοφορίας περιέχει παύλα, τελεία ή κενό, αυτά δεν καταχωρίζονται. Εξαιρέσεις είναι ειδικά σύμβολα γραμμάτων, όπως Ü, Ö, Ä, Č, Š, Ž, Ć, Đ, των οποίων η ορθογραφία υποχρεωτικά πρέπει να έχει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εισαγωγής και του αριθμού κυκλοφορίας του αντίστοιχου οδικού οχήματος.

Τα σύμβολα 0 (μηδέν) και O (γράμμα O) δεν είναι εναλλάξιμα. Για ένα ψηφίο από τον αριθμό κυκλοφορίας πρέπει να είναι γραμμένο 0 (μηδέν) και για ένα γράμμα – «O».

 

Παραδείγματα:

Σωστό

Λάθος

СВ0000НР

SV0000NR

ОВ0000ВТ

OV0000VT

ВР0000РВ

VR0000RV

1АВС003

1-АВС-003

07D37058

07.D.37058

АА000АА

АА  000АА

АÖSU700

АОSU700

LE059ŠN

LE059SN

0В0032ВТ

ОВ0032ВТ

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

Όταν αγοράζετε ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζικό έμβασμα, χρειάζεται τεχνολογικός χρόνος για να αντικατοπτρίζεται η πληρωμή, όπως συμβαίνει σε όλες τις τραπεζικές μεταφορές. Ως εκ τούτου, οι οδηγοί που επιθυμούν να πληρώσουν ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζικό έμβασμα πρέπει να το πράξουν τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από το ταξίδι, καθώς η περίοδος αυτή ισχύει όταν είναι σωστή η ορθογραφία στην εντολή πληρωμής του αριθμού PAY της πληρωμής και όταν έχει κατατεθεί το σωστό ποσό που υπολογίζεται στο αριθμό PAY.

Σε αιτία πληρωμής στην εντολή πληρωμής γράφεται μόνο το κωδικό PAY δεκατριών ψηφίων, που δημιουργήθηκε με την εγγραφή ηλεκτρονικού σήματος (χωρίς κενά και άλλες πληροφορίες).
Για παράδειγμα: PAY1901198888888

Για κάθε παραγόμενο κωδικό PAY εκπονείται ξεχωριστή εντολή πληρωμής. Λάβετε υπόψη ότι οι εντολές πληρωμής επεξεργάζονται αυτόματα και συνεπώς οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρωθούν σωστά.

Ως αποδέκτης γράφεται η ΥΟΥ ή ΥΥπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».

Η πληρωμή για ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζική κάρτα ή μετρητά αντανακλάται εντός πέντε λεπτών στο σύστημα. Οι αγοραστές ηλεκρονικού σήματος  μπορούν να ελέγξουν μέσω του κουμπιού <<Έλεγχος σήματος>> στην ιστοσελίδα bgtoll.bg αν το σήμα είναι έγκυρο.
Οδηγίες τραπεζικής μεταφοράς

Όταν αγοράζετε ένα ηλεκτρονικό σήμα, η ευθύνη για τη συμπλήρωση των σωστών πληροφοριών είναι του ιδιοκτήτη ή του χρήστη του οχήματος.

Στο άρθ. 5, παρ. 3 του Διατάγματος σχετικά με τους όρους και τους κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος μεικτής τιμολόγησης για τις διάφορες κατηγορίες οδικών οχημάτων με βάση το χρόνο και με βάση τη διανυόμενη απόσταση καταγράφεται: «Η ευθύνη για ανακριβώς αναφερόμενα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, την κατηγορία του ή την περίοδο ισχύος του ηλεκρονικού σήματος είναι αντίστοιχα του ιδιοκτήτη ή του χρήστη, καθώς σε περίπτωση ανακριβώς δηλωθέντων δεδομένων θεωρείται ότι για το όχημα δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος σήματος.»

Η Υπηρεσία «Οδική Υποδομή» και η Εθνική Διεύθυνση δεν είναι υπεύθυνοι για πληροφορίες που έχουν εισαχθεί εσφαλμένα.

Κατά την αγορά από την ιστοσελίδα www.bgtoll.bg, αυτόματο τερματικό και εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, το σύστημα απαιτεί ένα τελικό βήμα ελέγχου των καταχωρημένων δεδομένων. Καλούμε τους χρήστες που αγοράζουν ένα ηλεκτρονικό σήμα να εξετάσουν προσεκτικά και να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που εισάγουν πριν να επιβεβαιώσουν την τελική πληρωμή.

Ηλεκτρονικά e-σήματα μπορούν να αγοραστούν εφόσον χρησιμοποιούνται μερικοί άνετοι τρόποι για τους χρήστες του εθνικού οδικού δικτύου:
•    Στην διεύθυνση στο διαδίκτυο ως εξής: www.bultoll.bg
•    Μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.
•    Μέσω τερματικών αυτόματων συναλλαγών στα εμπορικά καταστήματα και στις περιφερειακές οδικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».
•    Σε ταμείο στα εμπορικά καταστήματα και στις περιφερειακές διευθύνσεις οδών της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Σε περίπτωση online αγοράς από την ιστοσελίδα www.bultoll.bg και μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα μπορείτε να πληρώσετε με κάρτα.
Η πληρωμή σε μετρητά είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση αγοράς e-σήματος σε ταμείο στα σημεία πώλησης και στις περιφερειακές οδικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ». Στα αναφερόμενα σημεία πώλησης είναι εφικτή πληρωμή και με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μέσω κάρτας καυσίμων. Η πληρωμή e-σήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τράπεζας. Προς τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο πρώτα να αγοραστεί από www.bultoll.bg και σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος στο πεδίο «αιτιολογία πληρωμής» να αναφερθεί ο αριθμός αναγνώρισης του e-σήματος που δημιουργήθηκε.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

Σε περίπτωση αγοράς e-σήματος από την ιστοσελίδα www.bultoll.bg και μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μετά το τελικό βήμα, στην οθόνη εμφανίζεται επιβεβαίωση επιτυχούς αγοράς. Εφόσον αναφέρατε διεύθυνση email, οι ίδιες πληροφορίες θα αποσταλούν και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση αγοράς e-σήματος σε σημείο πώλησης ή σε περιφερειακή οδική διεύθυνση της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», καθώς επίσης σε τερματικά αυτόματων συναλλαγών, θα δημιουργηθεί απόδειξη για το e-σήμα που αγοράστηκε.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

 

Ηλεκτρονικό δελτίο

Το ηλεκτρονικό δελτίο είναι ένα έγγραφο για επιβληθείσα χρηματική κύρωση ή πρόστιμο λόγω παραβίασης - κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επί πληρωμή χωρίς πληρωμή διοδίων, το οποίο καθορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης τέλων διοδίων. Για την παραβίαση δημιουργείται ένα αποδεικτικό αρχείο.

Το ηλεκτρονικό δελτίο εκδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος που καταχωρείται στα έγγραφα για την εγγραφή του.

Εκδίδεται τόσο στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που το σύστημα έχει αναφέρει ως παραβάτες - χωρίς έγκυρο ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας, όσο και σε ιδιοκτήτες οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι οδηγούν χωρίς προ-αγορασμένη κάρτα δρομολγίων για τα συγκεκριμένα τομείς διοδίων ή δεν έχουν αποδεκτή δήλωση διοδίων που δημιουργήθηκε με βάση μια ενσωματωμένη συσκευή ή GPS tracker.

Το έγγραφο αναφέρει την ημέρα και την ώρα κατά την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, τα χαρακτηριστικά του οχήματος, τη θέση και την κατεύθυνση του ταξιδιού του, καθώς και τον αριθμό του πλαισίου ελέγχου από το οποίο ελήφθησαν οι πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα.

 

Το ηλεκτρονικό δελτίο είναι ένα έγγραφο για επιβληθείσα πρόστιμο ή χρηματική κύρωση λόγω παραβίασης - κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επί πληρωμή χωρίς πληρωμή διοδίων – σήμα κυκλοφορίας ή διόδια, το οποίο καθορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης τέλων διοδίων. Για την παραβίαση δημιουργείται ένα αποδεικτικό αρχείο.

Το ηλεκτρονικό δελτίο εκδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος που καταχωρείται στα έγγραφα για την εγγραφή του.

Εκδίδεται τόσο στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που το σύστημα έχει αναφέρει ως παραβάτες - χωρίς έγκυρο ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας, όσο και σε ιδιοκτήτες οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι οδηγούν χωρίς προ-αγορασμένη κάρτα δρομολγίων για τα συγκεκριμένα τομείς διοδίων ή δεν έχουν αποδεκτή δήλωση διοδίων που δημιουργήθηκε με βάση μια ενσωματωμένη συσκευή ή GPS tracker.

Το έγγραφο αναφέρει την ημέρα και την ώρα κατά την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, τα χαρακτηριστικά του οχήματος, τη θέση και την κατεύθυνση του ταξιδιού του, καθώς και τον αριθμό του πλαισίου ελέγχου από το οποίο ελήφθησαν οι πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού δελτίου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει την ευκαιρία να πληρώσει ένα τέλος αποζημίωσης. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό:

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

Στην τράπεζα: BNB (Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα)

Κάτοχος: Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής»

Ο αριθμός του ηλεκτρονικού δελτίου πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στην εντολή πληρωμής.

Με την καταβολή του τέλους αποζημίωσης εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ηλεκτρονικού δελτίου, αυτό ακυρώνεται και δεν επιβάλλεται πρόστιμο ή χρηματική κύρωση, και ο παραβάτης απαλλάσσεται από διοικητική και ποινική ευθύνη.

Το ποσό του τέλους αποζημίωσης για οχήματα έως 3,5 τόνων είναι 70 λέβα και για τα βαρέα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων είναι αντίστοιχα:

 

Φορτηγό όχημα μεταξύ των 3,5 και 12 τόνων

150  λέβα

77 ευρώ

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 2-3 άξωνες

450  λέβα

230  ευρώ

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 4 και περισσότερω άξωνες

750  λέβα

383  ευρώ

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις μέχρι 12 τόνους

150  λέβα

77  ευρώ

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις άνω των 12 τόνων

150  λέβα

77  ευρώ

 

Το ηλεκτρονικό δελτίο υπόκειται σε ένσταση εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ενώπιον του αντίστοιχου περιφερειακού δικαστηρίου, στο έδαφος του οποίου διαπιστώθηκε η παραβίαση. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής».

 

Το ηλεκτρονικό δελτίο μπορεί να ακυρωθεί όταν:

            • Το όχημα έχει κηρυχθεί για αναζήτηση.

            • Για το οδικό όχημα, σύμφωνα με νόμο ή διεθνή συμφωνία, τα αντίστοιχα τέλη διοδίων δεν οφείλονται.

            • Εντός 7 ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού δελτίου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υπέβαλε δήλωση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του ατόμου που διέπραξε την παράβαση, καθώς και ένα αντίγραφο της άδειας οδήγησης του. Σε μια τέτοια περίπτωση, κινείται διοικητική-ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου για το οποίο έχουν αποδειχθεί δεδομένα ότι έχει διαπράξει την παράβαση.

Η αίτηση ακύρωσης του ηλεκτρονικού δελτίου υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής». Αυτός θα ειδοποιήσει το άτομο που ζητά την ακύρωση εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ακύρωσης ή από την ημερομηνία άρνησης της ακύρωσης του ηλεκτρονικού δελτίου. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην απόφαση εντός 14 ημερών βάσει του Νόμου περί διοικητικών παραβιάσεων και κυρώσεων.

Εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού δελτίου για τη χρήση του πληρωμένου οδικού δικτύου χωρίς πληρωμή τέλων διόδων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί να καταβάλει τέλος αποζημίωσης. Για αυτοκίνητα έως 3,5 τόνους αυτό το τέλος είναι 70 λέβα και για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων είναι αντίστοιχα:

 

 

Φορτηγό όχημα μεταξύ των 3,5 και 12 τόνων

150  λέβα

77 ευρώ

 

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 2-3 άξωνες

450  λέβα

230  ευρώ

 

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 4 και περισσότερω άξωνες

750  λέβα

383  ευρώ

 

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις μέχρι 12 τόνους

150  λέβα

77  ευρώ

 

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις άνω των 12 τόνων

150  λέβα

77  ευρώ

 

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί τέλος αποζημίωσης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού δελτίου, ακόμη και αν το ηλεκτρονικό δελτίο ασκηθεί έφεση στο δικαστήριο και επιβεβαιωθεί με αποτελεσματική δικαστική απόφαση το ηλεκτρονικό δελτίο, ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει το πλήρες ποσό του εν λόγω προστίμου.

 

Παρά την επιβολή αυτής της διοικητικής ποινής, ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει τα σχετικά τέλη διοδίων. Για οχήματα έως 3,5 τόνους, πρέπει να αγοραστεί ένα σήμα κυκλοφορίας για το σαββατοκύριακο και για τα υπόλοιπα οχήματα - να πληρωθεί το λεγόμενο μέγιστο διόδιο.

 

Μετά την έναρξη του συστήματος διοδίων την 1η Μαρτίου 2020, τα βαρέα φορτηγά πληρώνουν πρόστιμο 1.800 λέβα εάν κυκλοφορούν στα επί πληρωμή τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου χωρίς πληρωμένο τέλος διοδίων. Σε περίπτωση που σ`αυτή τη παράβαση δηλωθούν λανθασμένα δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του οδικού οχήματος, το πρόστιμο είναι 2.500 λέβα για φυσικά πρόσωπα ή χρηματικές κυρώσεις στο ίδιο ποσό - για νομικά πρόσωπα.

 

Ένα αποτελεσματικό ηλεκτρονικό δελτίο για το οποίο δεν έχει καταβληθεί το πρόστιμο αποστέλλεται για είσπραξη σε δημόσιο δικαστικό επιμελητή.

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Georgi Tsankov Aleksandrov πιστοποιώ την από εμού εκτελεσμένη μετάφραση από τη βουλγαρική στην ελληνική γλώσσα του συνημμένου εγγράφου. Η μετάφραση αποτελείται από 3 (τρείς) σελίδες.