Τέλη Διοδίων

 

 

 

Από την 1η Μαρτίου 2020 τα οδικά οχήματα με μέγιστη συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων χρεώνονται για τη χρήση των επί πληρωμή τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου βάσει της διανυθείσας απόστασης. Τα τέλη διοδίων αντικατέστησαν τις ηλεκτρονικές βινιέτες.

Το ύψος των τελών διοδίων εξαρτάται από τη συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα του οχήματος, την περιβαλλοντική του κατηγορία και τον αριθμό των αξόνων, καθώς και από τον τύπο του δρόμου - αυτοκινητόδρομους, δρόμους πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας.

Η καταμέτρηση και η πληρωμή των χιλιομέτρων που διανύθηκαν μπορεί να γίνει με δύο τρόπους - μέσω σύμβασης με μια εταιρεία - Εθνικό πάροχο υπηρεσιών ή μέσω χάρτη διαδρομής.

Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρεία -  Εθνικός πάροχος υπηρεσιών παρέχει σε κάθε φορτηγό ή λεωφορείο μια εποχούμενη μονάδα, με την οποία θα καταγράφονται τα τμήματα διοδίων που διανύθηκαν. Οι όροι και η συχνότητα πληρωμής εξαρτώνται από τις ρήτρες της σύμβασης.

Εάν το όχημα διαθέτει ανιχνευτή GPS και ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να το χρησιμοποιεί και για την χρέωση διοδίων, θα πρέπει να ελέγξει αν η εταιρεία που παρέχει τον ανιχνευτή GPS έχει σύμβαση με εταιρεία - εθνικός πάροχος υπηρεσιών. Στε περίπτωση που έχει, μπορεί να συναφθεί σύμβαση χρέωσης διοδίων με την εν λόγω εταιρεία. Για τη χρήση των εποχούμενων μονάδων και των ανιχνευτών GPS, παρέχονται πληροφορίες από τους συνεργάτες του Οργανισμού Οδικών Υποδομών /ΟΟΠ/ - Εθνικοί προμηθευτές υπηρεσιών χρέωσης διοδίων. Το μητρώο των εθνικών παρόχων υπηρεσιών που έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΟΟΠ βρίσκεται στο τμήμα "Για Εμάς" στην ιστοσελίδα www.bgtoll.bg.

Ο χάρτης διαδρομής είναι μία προπληρωμένη υπηρεσία - ο μεταφορέας επιλέγει το σημείο σημείο αναχώρησης και άφιξης που επιθυμεί να περάσει, καθώς και έως και τέσσερα ενδιάμεσα σημεία προαιρετικώς. Ο οδηγός ακολουθεί την αυστηρώς καθορισμένη διαδρομή εντός 24 ωρών από τη στιγμή της ενεργοποίησης του χάρτη διαδρομής για για τη διέλευσή της.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετες πληροφορίες – στην Επικεφαλίδα "Ερωτήσεις και απαντήσεις" της ιστοσελίδας bgtoll.bg.

Κατηγορίες οδικών οχημάτων για τα οποία εφαρμόζονται τα τέλη διοδίων.

*Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

 

Επιλογές πληρωμής διοδίων τελών

Τα οδικά οχήματα με μέγιστη συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων έχουν τις ακόλουθες επιλογές καταβολής των απαιτούμενων τελών διοδίων για τη χρήση του εθνικού οδικού δικτύου με διόδια:

Με εποχούμενη μονάδα με βάση το GNSS

Η καταμέτρηση των τελών διοδίων πραγματοποιείται με τοποθετημένη επί οχήματος εποχούμενη μονάδα που παράγει δεδομένα (δηλώσεις διοδίων) τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των οφειλόμενης τελών διοδίων. Τα δεδομένα επεξεργάζονται από τους Εθνικούς παρόχους υπηρεσιών χρέωσης διοδίων /ΕΠΥ/ ή από τους παρόχους ευρωπαϊκών υπηρεσιών τηλεδιοδίων (πάροχοι ΕΥΤ) με τις οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις τόσο ο χρήστης όσο και ο φορέας χρέωσης διοδίων – Οργανισμός Οδικών Υποδομών /ΟΟΥ/. Έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων οι πάροχοι υπηρεσιών (ΕΠΥ και ΕΥΤ) τα αποστέλλουν στο ΟΟΥ. Τα τέλη που οφείλονται για το συγκεκριμένο οδικό όχημα υπολογίζονται από ΟΟΥ, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν την καταβολή των τελών από τον τελικό χρήστη.

 

Με συσκευές GPS

Σε περίπτωση που ο χρήστης του εθνικού οδικού δικτύου έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει συσκευή GPS, είναι απαραίτητο να έχει συνάψει σύμβαση με Προμηθευτή δηλωμένων δεδομένων (δηλ. εμπιστευτικά δεδομένα), ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε κατάλογο του Οργανισμού Οδικής Υποδομής που έχει δημοσιοποιηθεί. Οι προμηθευτές των δηλωμένων δεδομένων, με τη σειρά τους, πρέπει να έχουν σύμβαση με ΕΠΥ, στον οποίον υποβάλλουν τα ανεπεξέργαστα δεδομένα που παράχθηκαν από τη συσκευή GPS. Έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων οι πάροχοι υπηρεσιών τα αποστέλλουν στο ΟΟΥ. Το οφειλόμενο τέλος για το συγκεκριμένο οδικό όχημα υπολογίζεται από ΟΟΥ και οι πάροχοι υπηρεσιών εγγυώνται την καταβολή του από τον τελικό χρήστη.

Χάρτης διαδρομής

Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες ενός οδικού οχήματος με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι δεν διαθέτουν εποχούμενες μονάδες ή συσκευές GPS, μπορούν να χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο διοδίων μετά την αγορά ενός χάρτη διαδρομής. Ο χάρτης διαδρομής εκδίδεται αφού ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο διοδίων αναφέρει το σημείο αναχώρησης και άφιξης της διαδρομής του, έως τέσσερα ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής του, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οδικού οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, εθνικότητα του οδικού οχήματος, κατηγορία οχήματος, κατηγορία εκπομπών, αριθμός αξόνων βάσει των δεδομένων ταξινόμησης του Μέρους I της Άδειας κυκλοφορίας του μηχανοκίνητου οχήματος). Αυτό το είδος υπηρεσίας είναι προπληρωμένη. Ο χάρτης διαδρομής επιτρέπει στον χρήστη του οδικού δικτύου να κάνει μία μόνο διαδρομή.

 

Οι χάρτες διαδρομής μπορούν να αγοραστούν από τον Οργανισμό Οδικών Υποδομών μέσω των γνωστών διαύλων πώλησης ηλεκτρονικών βινιετών:

• στο ταμείο των περιφερειακών διευθύνσεων οδικής κυκλοφορίας - με μετρητά, με πληρωμή με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας καυσίμων

• στους τερματικούς σταθμούς πληρωμών - με πληρωμή με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας καυσίμων

• με ηλεκτρονικά μέσα – στην ιστοσελίδα www.bgtoll.bg και τη κινητή εφαρμογή

 

Η έκδοση του χάρτη διαδρομής υπόκειται στον προυπολογισμό και τη καταβολή των οφειλόμενων τελών διοδίων. Ο χάρτης ισχύει για 24 ώρες από την στιγμή της ενεργοποίησής του χάρτη και μπορεί να αγοραστεί έως και 7 ημέρες πριν - από εγγεγραμμένους χρήστες (η καταχώριση γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω της πλατφόρμας αγοράς χαρτών διαδρομής) ή δύο ημέρες πριν - από μη εγγεγραμμένους χρήστες (για σήμερα ή έως και ώρα 23: 59 αύριο).

Τιμολόγια και πεδίο εφαρμογής του οδικού δικτύου

Με το Διάταγμα Νο. 495 το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ενέκρινε αλλαγή των οδικών τιμολογίων που εισπράττονται για ταξίδια και χρήση του δημοκρατικού οδικού δικτύου. Αυτή η αλλαγή αντικαθιστά τα ποσοστά των τελών διοδίων που έγιναν δεκτά τον Ιούνιο του 2022. 

Οι ακόλουθες χρεώσεις διοδίων ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2023:

Οδικά οχήματα

Πληρωμένη οδική υποδομή

Τιμή τελών διοδίων σε λέβα ανά χιλιόμετρο

Α/Δ

Α` κατηγορίας

Β` κατηγορίας

Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων: έως 12

Τόνους

EURO VI, EEV

0,10

0,06

0,04

EURO V

0,11

0,07

0,05

ЕURO III και

IV

0,12

0,07

0,05

EURO 0, I, II

0,13

0,09

0,07

Φορτηγά άνω των 12 τόνων με 2 – 3 άξονες

EURO VI, EEV

0,26

0,22

0,19

EURO V

0,27

0,24

0,21

ЕURO III και

IV

0,28

0,24

0,21

EURO 0, I, II

0,30

0,25

0,23

Φορτηγά άνω των 12

τόνων με 4 ή

περισσότερους άξονες

EURO VI, EEV

0,35

0,32

0,29

EURO V

0,36

0,33

0,30

ЕURO III και

IV

0,37

0,35

0,32

EURO 0, I, II

0,43

0,39

0,37

Οδικά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών με περισσότερες από  8 (οκτώ) θέσεις,

εκτός από τη θέση του οδηγού έως  12 τόνους

EURO VI, EEV

0,04

0,03

0,02

EURO V

0,05

0,04

0,03

EURO III IV

0,06

0,05

0,04

EURO 0, I, II

0,08

0,07

0,05

Οδικά οχήματα πο προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών

με περισσότερες από  8 (οκτώ) θέσεις,

εκτός από τη θέση και του οδηγού άνω των  12 τόνων                   

EURO VI, EEV

0,05

0,04

0,03

EURO V

0,06

0,05

0,04

ЕURO III και

IV

0,07

0,06

0,05

EURO 0, I, II

0,09

0,08

0,06

 

Για τη χρήση της επί πληρωμή οδικής υποδομής από οδικά οχήματα π άνω των 3,5 τόνων τα οποία χρησιμοποιούν ως μοναδική πηγή το εναλλακτικό καύσιμο, καταβάλλεται τέλος διοδίων για τη διανυθείσα απόσταση με συντελεστή 50% της αξίας που καθορίζεται για τοσυγκεκριμένο τύπο του οδικού οχήματος για την κατηγορία EURO VI, ΕEV.

 

Η Aπόφαση αριθ. 110 του Υπουργικού Συμβουλίου τις 20.02.2020 εγκρίθηκε ο Κατάλογος των εθνικών οδών για τους οποίους εισπράττεται το τέλος ανάλογα με τη διανυθείσα απόσταση – τέλος διοδίων.

Για τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη του επί πληρωμή οδικού δικτύου και των στοιχείων του μέρους I της άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος, οι χρήστες του επί πληρωμή οδικού δικτύου δηλώνουν δεδομένα για οδικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων ως εξής:  για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων – έως 12 τόνους, για φορτηγά άνω των 12 τόνων με 2 άξονες, για φορτηγά άνω των 12 τόνων με 3 άξονες, για φορτηγά άνω των 12 τόνων με 4 άξονες, για φορτηγά άνω των 12 τόνων με 5 και περισσότερους άξονες. Οι χρήστες δηλώνουν τον συνολικό αριθμό αξόνων που διαθέτουν τα οδικά οχήματα, αναφέροντας τον αριθμό των αξόνων του ελκυστήρα, συν τους άξονες του ρυμουλκούμενου οχήματος.

Έλεγχος

Σε περίπτωση που το όχημα κινείται στο επί πληρωμή οδικό δίκτυο χωρίς να έχει αγοραστεί εκ των προτέρων χάρτης διαδρομής για το σχετικό τμήμα ή χωρίς εποχούμενη μονάδα ή έγκυρη συσκευή GPS, ή αν οι συσκευές αυτές δεν έχουν ενεργοποιηθεί, ή δεν διαβιβάζουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, το ηλεκτρονικό σύστημα καταγράφει την παράβαση αυτή. Ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει σε περίπτωση σχετικού σήματος από τις κινητές μονάδες ελέγχου διοδίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 167α, παράγραφος 2, σημείο 1 του Περί οδικής κυκλοφορίας Νόμου.

Οι αρχές ελέγχου προσφέρουν να καταβληθεί μία αντισταθμιστική επιβάρυνση η οποία μπορεί να πληρωθεί επιτόπου με τραπεζική κάρτα μέσω σημείου πώλησης. Η πληρωμή της επιβάρυνσης επιτρέπει στον παραβάτη να αποφύγει την επιβολή διοικητικής κύρωσης για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Φορτηγό άνω των 3,5 τόνων και έως 12 τόνους

150 λέβα

77 ευρώ

Φορτηγό άνω των 12 τόνων με 2-3 άξονες

450 λέβα

230 ευρώ

Φορτηγό άνω των 12 τόνων με 4 και περισσότερους άξονες

750 λέβα

383 ευρώ

Οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις και έως 12 τόνους

150 λέβα

77 ευρώ

Οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις και άνω των 12 τόνων

150 λέβα

77 ευρώ

Το ύψος των αντισταθμιστικών επιβαρύνσεως είναι ως εξής:

 

Εάν ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει την αντισταθμιστική επιβάρυνση, καταρτίζεται πράξη διαπίστωσης διοικητικής παραβάσεως /ΠΔΔΠ/. Ο οδηγός πρέπει να καταβάλει και το αποκαλούμενο μεγίστο ύψος τέλους διοδίων για να συνεχίσει τη διαδρομή του. Το μέγεθος εξαρτάται από τη συνολική μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος και την περιβαλλοντική του κατηγορία.

Η αντισταθμιστική επιβάρυνση, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να καταβληθεί εντός 14 ημερών μέσω τραπέζης, καθώς είναι υποχρεωτικό στην εντολή πληρωμής να αναφερθεί ο αριθμός της ΠΔΔΠ, αλλιώς ο παραβάτης λαμβάνει απόφαση επιβολής προστίμου.

 

Σε περίπτωση έλλειψεις δηλωθέντων δεδομένων για τον καθορισμό της διανυθείσας απόστασης, η ποινή για τον οδηγό είναι 1.800 λέβα, ενώ για ψευδώς δηλωμένα στοιχεία – π.χ. απόπειρα απάτης με τη κατηγορίας εκπομπών, με τη κατηγορία ή με τον αριθμός αξόνων φόρτωσης του οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη ανέρχεται σε 2.500 λέβα.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπίζει αυτόματα τις παραβάσεις και σε περίπτωση που δε σας σταματήσει μονάδα ελέγχου διοδίων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος λαμβάνει ταχυδρομικώς ηλεκτρονικό δελτίο παράβασης και έχει 14 μέρες για να πληρώσει την αντισταθμιστική επιβάρυνση μέσω τραπέζης. Στην αντίθετη περίπτωση οφείλει πρόστιμο και το αντίστοιχο μεγίστο ύψος τέλους διοδίων.

 

 

Εγώ, η υπογεγραμμένη μεταφράστρια Μάγια Χαλάκοβα, εγγυώμαι ότι αυτό το έγγραφο είναι μια πλήρης, αληθινή και ακριβής μετάφραση από τα βουλγαρικά στα ελληνικά του συνημμένου πρωτότυπου εγγράφου στα βουλγαρικά. Η μετάφραση αποτελείται από 6 (έξι) σελίδες. Μετάφραση: Μάγια Χαλάκοβα