γενικούς όρους

γενικούς όρους

ΑΙΤΗΣΗ επιστροφής ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων βάσει του άρθ. 10, παρ. 1, σημ. 2 του Νόμου περί οδών κατά την πληρωμή τελών διοδίων αγοράζοντας μια κάρτα δρομολογίων μίας χρήσης, συμπεριλαμβανομένου και στην περίπτωση καταβολής τέλους διοδίων δύο ή περισσότερες φορές για τον ίδιο αριθμό αυτοκινήτου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 10, ΠΑΡ. 1, ΣΗΜ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ - ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΔΙΟΔΊΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Πολιτική χρήσης cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΔΙΟΔΊΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»

ΑΙΤΗΣΗ Αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών βάσει του άρθ. 10, παρ. 2 του Νόμου Περί Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων - αντισταθμιστικών τελών)

Ανάκληση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ