Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №  20969 από τις 18.12.2018 είναι εγγεγραμμένος INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS AD ως Εθνικός Παροχέας Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» № 21578/19 από τις 18.03.2019 είναι εγγεγραμμένος Teletoll AD ως Εθνικός Παροχέας Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №22130/19 από τις 16.05.2019 είναι εγγεγραμμένος CONCORD SMART INFRASTRUCTURE AD ως Εθνικός Παροχέας Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

  • www.digitoll.bg  
  • email: info@digitoll.bg
  • phone: +359 895 210030 
            +359 895 210040 
            +359 895 210050

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» № №22932/19 από τις 09.08.2019 είναι εγγεγραμμένος ICOM Ltd ως Εθνικός Παροχέας Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» № 23745/19 από τις 12.11.2019 αναφέρεται TOLL BG Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ). 

                +359 885 122 722

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №23747/19 από τις 12.11.2019 αναφέρεται DAK-22 Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №23820/19 από τις 20.11.2019 αναφέρεται Locator BG Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24190/19 από τις 17.12.2019 αναφέρεται Cast Engineering Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24305/19 από τις 30.12.2019 αναφέρεται Icom Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24392/20 από τις 16.01.2020 αναφέρεται iTrack Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24393/20 από τις 16.01.2020 αναφέρεται Alan Telecom Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24436/20 από τις 23.01.2020 αναφέρεται ST Innovation Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24568/20 από τις 10.02.2020 αναφέρεται GPS Systems Bulgaria Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24469/20 από τις 29.01.2020 αναφέρεται Ravena Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24569/20 από τις 10.02.2020 αναφέρεται Advanced GPS Technology Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24568/20 από τις 10.02.2020 αναφέρεται I-CELL KFT Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24585/20 από τις 18.02.2020 αναφέρεται Dill-Soft Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24611/20 από τις 20.02.2020 αναφέρεται  GPS Bulgaria Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №24617/20 από τις 21.02.2020  αναφέρεται  Tolltickets GmbH ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής»  №24655/20 από τις 25.02.2020  αναφέρεται  GPS-services Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής»  №24702/20 από τις 28.02.2020  αναφέρεται  ETA Automatizari Industriale SRL  ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής»  №24693/20 από τις 28.02.2020   αναφέρεται  GPS Control Ltd  ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής»  № 24767/20 από τις 10.03.2020   αναφέρεται  e-track Informatika Kft  ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής»  № 25063/20 από τις 22.04.2020   αναφέρεται  Roadly Ltd  ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής»  № 25200/20 από τις 07.05.2020 αναφέρεται Electroninvest LTD  ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» № 26144/20 από τις 14.09.2020 αναφέρεται SC CARGO TRACK SOLUTIONS SRL  ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» № 26453/20 από τις 27.10.2020 αναφέρεται ITS Protection Biztonságtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» № 23623/19 από τις 18.11.2019 καταχωρείται Shell Bulgaria Ltd ως Προμηθευτής καρτών καυσίμων με τις οποίες μπορούν να πληρωθούν οδικά τέλη.

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» № 24807/20 από τις 18.03.2020 καταχωρείται UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/ως Προμηθευτής καρτών καυσίμων με τις οποίες μπορούν να πληρωθούν οδικά τέλη.