Για την Υπηρεσία

Εθνική Διεύθυνση Διοδίων

Η Εθνική Διεύθυνση Διοδίων είναι ειδικό παράρτημα της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», το οποίο δημιουργήθηκε σε σχέση με την επικείμενη εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος είσπραξης τελών με βάση την διανυθείσα απόσταση για μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνική επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων (διόδια) και με βάση τον χρόνο για αυτοκίνητα με συνολική τεχνική επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα μέχρι ή ίση με 3,5 τόνους (ηλεκτρονικό σήμα).

Η Εθνική Διεύθυνση Διοδίων ασκεί μερικές αρμοδιότητες, οι οποίες συνδέονται βασικά με τον χειρισμό και την συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος, την άσκηση ελέγχου και την είσπραξη τελών κυκλοφορίας.

Ο καθηγ. ΌΛΕΓΚ ΑΣΈΝΟΒ (OLEG ASENOV) διορίστηκε Διευθυντής της Εθνικής Διεύθυνσης τελών διοδίων της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής». Η ειδική μονάδα ασχολείται με τη συλλογή ηλεκτρονικών τελών διοδίων από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο καθηγ. ΌΛΕΓΚ ΑΣΈΝΟΒ ήταν επικεφαλής του Τμήματος «Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών» και πριν από αυτό ήταν ειδικός στην Ομάδα εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής πληρωμής οδικού δικτύου.

Από το 2011 μέχρι σήμερα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο «Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου», όπου το 2016 έλαβε τον τίτλο «καθηγητής πληροφορικής, συστημάτων και τεχνολογίων ηλεκτρονικών υπολογιστών». Από το 2017 είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Προοπτικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο. Ο στόχος του Ινστιτούτου Προοπτικής Έρευνας είναι η μεταφορά γνώσεων και εφαρμοσμένη έρευνα προς την κρατική διοίκηση, τη βιομηχανία και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ο καθηγ. ΑΣΈΝΟΒ διδάσκει φοιτητές και διδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου του Βελίκο Τύρνοβο στους κλάδους «Δίκτυα Υπολογιστών / Νευρωνικά Δίκτυα».

Το θέμα της διατριβής του ΌΛΕΓΚ ΑΣΈΝΟΒ σχετικά με τον τίτλο του «Διδάκτορα εξοπλισμού επικοινωνίας και υπολογιστών», που έλαβε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας το 2002, είναι «Συστήματα μαζικής εξυπηρέτησης», συμπεριλαμβανομένων των ευφυών συστημάτων μεταφορών όπως είναι το σύστημα τελών διοδίων.

Την περίοδο 1994-2005 ο καθηγ. ΑΣΈΝΟΒ διδάσκει - στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο – Γκάμπροβο, όπου το 1990 αποφοίτησε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση «Αυτοματισμό και υπολογιστικού εξοπλισμού».

Ο καθηγ. ΑΣΈΝΟΒ είναι μέλος: της Ένωσης Αυτοματισμού και Πληροφορικής, της Ένωσης Επιστημόνων στη Βουλγαρία, του Επιμελητηρίου Μηχανικών στο επενδυτικό σχεδιασμό, όπως και του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου Σχεδιασμού Μηχανικών Αυτοματισμού Κτιρίων. Αναπληρωτής μέλος είναι του Ελεγκτικού Συμβουλίου της HIPPA – CHRA «Associated Risk Assessment Auditor».

Ξέρει αγγλική και ρωσική γλώσσα

Οργανωτική δομή της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων: