Για την Υπηρεσία

Εθνική Διεύθυνση Διοδίων

Η Εθνική Διεύθυνση Διοδίων είναι ειδικό παράρτημα της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», το οποίο δημιουργήθηκε σε σχέση με την επικείμενη εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος είσπραξης τελών με βάση την διανυθείσα απόσταση για μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνική επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων (διόδια) και με βάση τον χρόνο για αυτοκίνητα με συνολική τεχνική επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα μέχρι ή ίση με 3,5 τόνους (ηλεκτρονικό σήμα).

Η Εθνική Διεύθυνση Διοδίων ασκεί μερικές αρμοδιότητες, οι οποίες συνδέονται βασικά με τον χειρισμό και την συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος, την άσκηση ελέγχου και την είσπραξη τελών κυκλοφορίας.

Οργανωτική δομή της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων: