Επαφές   

Γραφείο                                              

Διεύθυνση:
λεωφόρος «NIKOLA PETKOV» 86,
ΣΟΦΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0700 10 876
(τιμή ομιλίας σύμφωνα με το πρόγραμμα τιμολόγησης)
 
+359 70010876
(για άλλες χώρες)
Δευτέρα-Κυριακή 08:00 - 20:00
 

Ωράριο εργασίας του Περιφερειακού Τμήματος Οδών:
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 - 18:00

Email:
info@bgtoll.bg

 

Γράψτε μας