Στις 27 nοεμβρίου οι πωλήσεις ηλεκτρονικών σημάτων κυκλοφορίας θα παρεμποδιστούν από προγραμματισμένες ενημερώσεις λογισμικού

Στις 27 nοεμβρίου οι πωλήσεις ηλεκτρονικών σημάτων κυκλοφορίας θα παρεμποδιστούν από προγραμματισμένες ενημερώσεις λογισμικού

25 November 2019

Από 16:00 έως 19:00 η ώρα στις 27 Νοεμβρίου 2019 προγραμματίζονται δραστηριότητες για την εφαρμογή ενημερώσεων του συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης τελών διοδίων βάσει του χρόνου και βάσει της διανυθείσας απόστασης. Είναι δυνατό να προκύψουν μερικές καθυστερήσεις και διακοπές, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις πωλήσεις ηλεκτρονικών σημάτων κυκλοφορίας.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προβλημάτων με την αγορά ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ενημερώσεων, συνιστούμε στους οδηγούς να προγραμματίσουν προσεκτικά το ταξίδι τους στο εθνικό οδικό δίκτυο και να αγοράσουν ένα ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας εγκαίρως.