Για ποιο λόγο θα εφαρμοστεί e-σήμα και χρέωση διοδίων στην Βουλγαρία?

Για ποιο λόγο θα εφαρμοστεί e-σήμα και χρέωση διοδίων στην Βουλγαρία?

Στην Βουλγαρία από το έτος 2019 θα εφαρμόζεται e-σήμα και χρέωση διοδίων ως σύγχρονος τρόπος είσπραξης τελών για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, οι οποίοι στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για σταθερή ανάπτυξη των υπαρχόντων και των καινούριων οδών, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης για οδική ασφάλεια.

Το σύστημα είσπραξης τελών κυκλοφορίας βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν άνετους τρόπους καταβολής και ελέγχου, χωρίς αυτό να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των οδικών μεταφορικών οχημάτων.
Το σύστημα εφαρμόζει δίκαιο και βασισμένο στις Ευρωπαϊκές οδηγίες πρότυπο χρέωσης.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.