Με τι τρόπο μπορώ να πληρώσω τέλη αποζημίωσης ή πρόστιμο?

Με τι τρόπο μπορώ να πληρώσω τέλη αποζημίωσης ή πρόστιμο?

Τέλη αποζημίωσης μπορούν να πληρωθούν ως εξής:
•    Σε περίπτωση ελέγχου στον δρόμο από τα όργανα ελέγχου της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων. Τα ίδια τέλη μπορούν να πληρωθούν μόνο και μοναδικά μέσω κάρτας σε POS τερματικά, που θα διαθέτουν οι κινητές ομάδες του λεγάμενου σώματος ελέγχου διοδίων.
•    Στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου θα είναι εφικτή και πληρωμή σε μετρητά εφόσον λαμβάνεται υπόψη το περιστατικό, ότι το ανάλογο μηχανοκίνητο μεταφορικό όχημα μπορεί να βγει εκτός χώρας μόνο κατόπιν καταβολής τους.
Ο χρήστης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου θα έχει την δυνατότητα να καταβάλει τέλη αποζημίωσης και μέσω τράπεζας, καθώς επίσης στα σημεία πώλησης – σε μετρητά ή μέσω πληρωμής με κάρτα.
Σε περίπτωση ελέγχου από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών στον δρόμο, ΔΕΝ μπορούν να πληρωθούν τέλη αποζημίωσης επί τόπου.

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητική ποινή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα τέλη αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πληρώσει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών, τίθεται σε ισχύ το πρόστιμο, όπως για τα αυτοκίνητα το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων ανέρχεται σε 1800 Λέβα. Στον οδηγό, ο οποίος έχει αρνηθεί να πληρώσει τέλη αποζημίωσης καταρτίζεται πράξη διοικητικής παράβασης και ο ίδιος για να συνεχίσει το δρομολόγιό του πρέπει να καταβάλλει:

•    Για τα αυτοκίνητα την αξία του σήματος για το Σαββατοκύριακο ύψους 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων πρέπει να πληρώσει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο μέσω κάρτας.  

Εφόσον ο παραβάτης πληρώσει τέλη αποζημίωσης με την διαπίστωση της παράβασης ή εντός προθεσμίας 14 ημερών από την κατάρτιση της πράξης διαπίστωσης διοικητικής παράβασης, τότε ο ίδιος απαλλάσσεται από διοικητική ποινική ευθύνη και στον ίδιο δεν επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο είναι σε σημαντικά μεγαλύτερο ύψος.

Το πρόστιμο μπορεί να καταβληθεί και μέσω τράπεζας.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.