Πως να καταλάβω εάν το e-σήμα που αγόρασα είναι σε ισχύ?

Πως να καταλάβω εάν το e-σήμα που αγόρασα είναι σε ισχύ?

Σε περίπτωση αγοράς e-σήματος από την ιστοσελίδα www.bultoll.bg και μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μετά το τελικό βήμα, στην οθόνη εμφανίζεται επιβεβαίωση επιτυχούς αγοράς. Εφόσον αναφέρατε διεύθυνση email, οι ίδιες πληροφορίες θα αποσταλούν και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση αγοράς e-σήματος σε σημείο πώλησης ή σε περιφερειακή οδική διεύθυνση της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», καθώς επίσης σε τερματικά αυτόματων συναλλαγών, θα δημιουργηθεί απόδειξη για το e-σήμα που αγοράστηκε.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.